Kerngroep Weidevenne

De voormalige wijkkerngroep Weidevenne was er voor bewoners en bestond uit bewoners die zich hebben ingezet voor de wijk. De wijkkerngroep was een platform naar de gemeente en had een budget ter beschikking. De wijkkerngroep Weidevenne is opgeheven sinds 2016.