Redactie / Colofon

Weidevenner.nl is een initiatief van de Wijkkerngroep Weidevenne in Purmerend met als doel om bewoners op de hoogte te houden van actualiteiten en evenementen in de wijk. De Wijkkerngroep is inmiddels opgeheven.

Weidevenner.nl is er voor en door bewoners. Reacties van bewoners worden op prijs gesteld. Hieronder vindt u meer informatie over de manieren waarop u in contact kunt komen met de redactie.

Redactie

Redactie: Piet Jonker en Conny Dijkstra

Bereikbaarheid

E-mail
De redactie van Weidevenner.nl  is bereikbaar via het contactformulier of redactieweidevenner@gmail.com.

Telefoon
Conny Dijkstra 0648703688.

Abonneren
Abonneren kan op de nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief in uw mailbox als er nieuwe berichten op de website staan of er iets bijzonders te melden valt. De nieuwsbrief is ten alle tijden weer op te zeggen.

Twitter
Via dit medium verschijnen onregelmatig korte berichten met nieuwtjes van deze website. Volg @weidevenner of bezoek twitter.com/weidevenner

Facebook
Zit u op Facebook en bezoekt u niet iedere dag deze site? Word dan fan van De Weidevenner-pagina met een selectie van het nieuws, foto’s en video’s.

Steun
Deze site is tot stand gekomen dankzij de Kerngroep Weidevenne en de Stichting Weidevenne.

Richtlijnen reacties op www.weidevenner.nl
Weidevenner.nl is niet verantwoordelijk voor reacties op de artikelen. Weidevenner.nl behoudt zich het recht voor om reacties te redigeren, te weigeren of in te korten. Niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen worden overschreden worden niet geaccepteerd. Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd. Plaatsing van een reactie betekent niet dat weidevenner.nl het eens is met de inhoud hiervan.

Onder de reactie hoeft geen volledige naam vermeld te worden. Alleen de voornaam is in principe voldoende. Namen die onfatsoenlijk zijn worden niet geaccepteerd, de reactie wordt dan niet geplaatst.

Regels/Voorwaarden
Www.weidevenner.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle materiaal ingezonden naar www.weidevenner.nl, wordt automatisch eigendom van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten of te wijzigen (zonder dat de strekking verandert) zonder opgaaf van redenen. 

Voorwaarden bij plaatsing van artikelen/foto`s op de website:

Alle tekst en/of foto bestanden op www.weidevenner.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van www.weidevenner.nl. Overname van één of meer artikelen is slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat er direct onder het artikel:

1. vermeld wordt dat het artikel van www.weidevenner.nl komt met een link naar de site.

2. vermeld wordt dat het artikel copyright 2012 van www.weidevenner.nl is.

Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.
Weidevenner.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan wanneer door derden verstrekt. Weidevenner.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Weidevenner.nl bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Datum: 23 mei 2012