Vervelend besluit

01/11/2010

De kerngroep heeft een vervelend besluit moeten nemen. Helaas zijn twee werkgroepen opgeheven. De werkgroep Verkeer en Veiligheid en de werkgroep Kleur en Fleur.

Hoe dit kan? Hieronder een triest verslag.

Hoe het begon

Om te beginnen een stukje geschiedenis om dit besluit toe te lichten.

Vrijwel vanaf het oprichten van de Wijkkerngroep zijn de werkgroepen Kleur en Fleur en Verkeer en Veiligheid aktief.

De kerngroep was onderdeel van het wijkmanagement dat toen werd genoemd. Er was een wijkkantoor aan de Nijlstraat met een baliemedewerkster.

Uw telefoontje met vraag of klacht kwam daar binnen en werd geregistreerd in het gemeentelijke registratie systeem. Vervolgens ging het verzoek of de klacht, afhankelijk van het soort, naar de desbetreffende werkgroep. Eventueel werd er gesproken met bewoners en vervolgens kwam er een voorstel tot verbetering.

Dit werd in de kerngroep met de wijkcoördinator en wijkwethouder besproken en er werd indien mogelijk geld voor vrijgemaakt uit het wijkbudget. Of er ging een verzoek naar de vakafdeling van de gemeente voor uitvoering van het voorstel.

Een roepende in de woestijn

Een jaar geleden is de organisatie van de gemeente gewijzigd en er kwam  een klantencontactcentrum (kcc) zoals veel grote bedrijven een call-center hebben.

Gevolg: alle telefoontjes en verzoeken worden nu centraal verwerkt. De wijkcoördinator wordt wijkmanager en de kerngroep wordt losgeknipt van de gemeentelijke organisatie.

Weinig vragen worden naar de werkgroepen doorgestuurd.

Het duurt ook vaak heel lang voordat er antwoord komt op de vragen die gesteld worden door de werkgroepvoorzitters aan de gemeente en soms komt er helemaal geen antwoord. Dit is slecht voor de gemeente en de bewoners en werkt zeer demotiverend voor de werkgroepleden.

Goede tijden, slechte tijden?

Door de reorganisatie en de slechte communicatie hebben we moeten besluiten de zeer goed functionerende werkgroepen op te heffen, maar we blijven hopen op betere tijden.

Heeft u suggesties of opmerkingen mail ons.

De redactie is bereikbaar onder: wijkkrantweidevenne@gmail.com

De wijkkerngroep is bereikbaar onder : kerngroepweidevenne@gmail .com

Het postadres is: kerngroep Weidevenne

p/a Andesstraat 9  1448 TV Purmerend

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *