Tweede bijeenkomst Denktank Wijkplein Weidevenne

02/01/2013

Op dinsdag 8 januari om 19.30 uur is er de tweede bijeenkomst van bewoners voor een advies over het nieuwe buurthuis/wijkplein in Weidevenne. Zoals u wellicht weet zal de Denktank wijkplein Weidevenne in februari een advies geven aan het college van B & W. Maar voordat ze dat kunnen doen moeten er wel een paar zaken duidelijk zijn.

1. Wat voor activiteiten moeten er komen?

2. Hoe vaak moeten deze activiteiten plaatsvinden?

3. Waar zou het buurthuis moeten komen?

4. Moet er horeca ( koffie, thee, broodje of meer….) aanwezig zijn?

5. Moet het allemaal onder één dak?

Zo maar een paar vragen die de Denktank niet kan beantwoorden zonder de mening van bewoners uit Weidevenne. Ze hebben uw argumenten nodig om een goed advies te formuleren. Nu heeft u de

kans om mee te praten maak daar gebruik van! Zonder goed advies geen buurthuis. U hoeft zich niet van te voren aan te melden en kunt gewoon langskomen.

De bijeenkomst is op dinsdag 8 januari 2013 in de Orangerie van Zuidland en begint om 19.30 uur. Koffie en thee zijn aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Schotsman, voorzitter wijkkerngroep Weidevenne. Hij is tevens lid van de Denktank, e-mail: wijkkerngroepweidevenne@gmail.com

Hieronder een deel van het verslag van de eerste bijeenkomst.

1e bijeenkomst Denktank Wijkplein Weidevenne

Datum: 20 november 2012, Locatie: Orangerie aan Abel Tasmanplein

Aanwezig: Marianne Klein, Clup Welzijn, leidt de avond. Verder nog aanwezig: Edwin Färber, wijkmanager, Sylvia de Blij,afd. maatschappelijke ontwikkeling gemeente, Sandra Veenker van de Prinstenstichting. Namens de Kerngroep: Gerard Schotsman, Loes van Vlijmen en Conny Dijkstra.

De avond zelf

Marianne licht toe wat een wijkplein/buurthuis is en wat men daar van kan verwachten Er is iets veranderd in alle wijkcentra. Veel zijn gesloten en nu wordt gekeken naar een nieuwe vorm van activiteitencentra. Het is niet meer van u vraagt en wij draaien maar nu met bewoners samen een groep vormen die activiteiten organiseert. De gemeente wil meer faciliteren dan zelf activiteiten opzetten.

Gerard geeft een korte uitleg wat de wijkkerngroep doet en welke vraag er vanuit de gemeente is gesteld. In februari zal de gemeenteraad een advies uitspreken over een wijkplein in Weidevenne, op welke manier en of dit haalbaar is. Belangrijk hierbij is dat activiteiten breed gedragen worden door bewoners uit de wijk. Hoe meer mensen er mee doen hoe meer er kan gebeuren. 20 jaar geleden werd alles voorgekauwd voor de bewoners, nu wordt er meer gebruik gemaakt van de talenten. De een is goed in organiseren, de ander in lesgeven, etc etc.

Sylvia de Blij: voorheen werd een kaartclub aangeboden. Nu wordt er eerst gekeken of er bijvoorbeeld behoefte is voor een club koersbal. Hoe kan je dit realiseren? Bewoners moeten zelf kijken wat ze kunnen. Dat geeft ook meer vrijheid en openheid. Het is meer vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Daarom deze vraag van de gemeente. De gemeente wil weten, wat willen bewoners, kan dat, welke aanpassingen zijn hiervoor nodig. Waar dit gaat plaatsvinden staat nog ter discussie. Zuidland is een optie. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook 3 locaties verdeeld over de wijk komen.

Edwin: in het nieuwe complex Genuahaven komt een heel zorgcomplex, dat zou ook één van de opties kunnen zijn. Bewoner: Leuk en aardig maar er is geen openbaar vervoer vanuit deelwijk Europa naar Zuidland. Boodschappen doen in het winkelcentrum is zonder auto niet mogelijk, hetzelfde geldt voor doktersbezoek etc. Sylvia: De slechte bereikbaarheid vanuit deelwijk Europa gaan we bespreken binnen de gemeente. Marianne: De bereikbaarheid van een locatie is uiteraard belangrijk in het advies dat gaat komen.

Vanavond is een startbijeenkomst. Wilt u zich inzetten en in welke vorm?

De Denktank zelf zal bestaan uit Actieve leden en Ondersteunende leden.

Actieve leden

–        Input geven aan gemeente voor advies, Verzamelpunt van input, Vergaderen, Administratie, PR, Evt. ondersteuning van wijkadviseur, 1 kerngroeplid in de denktank

Ondersteunende leden

–        Helpen bij nieuwe activiteiten, Contact opnemen met bewoners naar aanleiding van enquête, Wijk in om bewoners te benaderen

Advies

Het advies dat uit de Denktank zal komen bestaat uit hoofdlijnen. Wat willen bewoners, en wat is hiervoor nodig. Tafeltennis, klaverjassen, koersballen, volksdansen, wat is nodig, 10 m of 80 m2? Moet er een koffiebar inkomen, een zitje. De tijd die in de Denktank gestoken zal worden hoeft niet veel te zijn misschien 1 dag per week of  per  2 weken, afhankelijk van het aantal mensen.

Vanuit de bewoners worden de volgende activiteiten al genoemd, klaverjassen, volksdansen, gymnastiek. Activiteiten in de avond zoals: bloemschikken, knutselclub, koken. Bewoners willen vooral een ontmoetingsplek waar onder het genot van koffie en thee men met elkaar kan praten. Ook is het belangrijk dat er na of voor een activiteit gezellig wat gedronken kan worden. Een bewoner volgt momenteel een cursus in Z.O. Beemster omdat er in Purmerend niets is, maar zou dat veel liever doen in Weidevenne.  Loes: In Vinkeveen waren er cursussen voor weinig geld, die werden georganiseerd door bewoners voor o.a. kinderen en ouderen. Regelmatig was er een open dag, waar men een praatje kon maken, inschrijven. Men maakt daar vooral gebruik van de talenten van de bewoners, en dat werkte heel goed.

Marianne wil graag een lijst maken waarop de bezoekers kunnen aangeven of ze een actief lid of ondersteunend lid willen worden. Sandra van de Prinsenstichting geeft aan dat er ruim 100 bewoners die in de wijk wonen behoefte hebben aan activiteiten. Maar dat er ook cliënten zijn die zelf een cursus willen geven. Hier wordt erg positief op gereageerd.  De actieve leden kunnen dan gaan brainstormen en met ideeën komen. Over twee weken komen we weer bij elkaar. Een aantal bewoners geeft zich gelijk op om verder te gaan. Er wordt wel vermeld dat het erg fijn zou zijn als er ook jongeren zijn die mee gaan doen. Wellicht dat de jongeren van Columbuzz actief gaan meedoen.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *