Verzoeken van bewoners bij de Wijkkerngroep Weidevenne

31/08/2011

Overzicht van de afhandeling van ontvangen verzoeken van bewoners bij de Wijkkerngroep Weidevenne

Het afgelopen jaar heeft de wijkkerngroep Weidevenne een aantal verzoeken van bewoners ontvangen. Deze worden afgehandeld door de werkgroepen in overleg met de Kerngroepleden.

Hieronder een overzicht van wat er uiteindelijk met deze verzoeken is gebeurd.

101. Betreft kruising Aziëlaan – Laan der Continenten

Vraag:  waarom is er geen rotonde aangelegd op die locatie. Kerngroep heeft uitgebreid antwoord gegeven n.a.v. oordeel gemeente.

Afgehandeld

102.  Betreft vermeend oordeel over parkeergedrag bij Donau Delta

Met name geen gebruik maken van parkeren op eigen erf was de drijfveer voor vraag. De kerngroep heeft uitgebreid antwoord gegeven, mede door de ervaring van door kerngroep gehouden parkeeronderzoek in 2007. Juridisch kunnen geen maatregelen worden genomen.

Afgehandeld

103.  Marseillehaven

Onjuist gebruik van deel voetpad door langzaam verkeer. Behandeld door ambtelijke werkgroep. Het deel van het voetpad aan de Melkweg zal voorzien worden van passeerhekken.

Zal nog uitgevoerd worden.

104.  Betreft verbetering groenstrook Cairostraat

Groenstrook was uitsluitend voorzien van enkele struiken. Geen sierbeplanting. Melding deskundige van gemeente dat groenstrook van nieuwe beplanting zal worden voorzien.

Afgehandeld.

105.  Betreft verwaarloosde speelplekken voor kinderen Siërra Madrestraat e.o.

Door kerngroep is enquête uitgevoerd bij alle bewoners in betreffende deel om betere inzicht te verkrijgen in wensen en draagkracht. Resultaat enquête was dat ruim 90% van bewoners vóór vernieuwing speelplek waren. Het verzoek aangevuld met de enquête naar de wijkmanager gezonden en verzocht om vervolg te geven aan verzoek.

106.  Betreft vermeende snelheidsoverschrijding in Ivoorkust

Het verzoek aangevuld met de bevindingen kerngroep na onderzoek aan ambtelijke werkgroep gezonden.

107.  Ongemakken inrichting skatebaan en behandeling Graffiti uitvoering

Gemeente heeft aanpassingen gedaan en oordeel gegeven over behandeling graffiti. Kerngroep heeft antwoord aan verzoeker gezonden. Verzoeker was zeer tevreden over antwoord en afhandeling.

Afgehandeld.

108.  Bewoner in Rotterdamhaven verzoekt om winkel in nabijheid

Bewoner slecht ter been. Kerngroep heeft antwoord gegeven. Tevens aangegeven de toekomstige ontwikkeling zorgcentrum in Genuahaven waar winkel in aanwezig zal zijn.

Afgehandeld.

109.  Vermeende gevaarlijke situatie fietsverkeer onder Jan Blankenbrug

Gevaarlijke situatie is fietsverkeer komende vanaf de Aziëlaan naar het fietspad Kanaaldijk onder Jan Blankenbrug. Verzoek met onze bevindingen na onderzoek naar wijkmanager gezonden voor behandeling bij de ambtelijke werkgroep.

110.  Gevaarlijke situatie losloopgebied Amazonelaan / LDC

Bewoonster verzoekt om pad met verlichting en omheining van het losloopgebied aldaar. Gevaar dat honden op rotonde en/of rijweg lopen is aanwezig. Verzoek naar wijkmanager die verzoek zal voorleggen aan ambtenaar belast met hondenbeleid.

111.  Parkeergedrag in Rumbastraat

Verzoeker maakt bezwaar tegen onjuist parkeergedrag voor woning en vraagt om maatregelen. Wijkagent Peter Bouwer  is geïnformeerd en heeft een  onderzoek ingesteld over onjuist parkeergedrag. Bewoner vraagt tevens om mogelijkheid voor plaatsen adoptie bloembak. Verzoek om adoptie bloembak door kerngroep afgewezen.

Afgehandeld.

112.  Maaien groenstrook in Borghesepark

Betreffende grasstrook wordt niet meer regelmatig gemaaid en gevraagd werd naar de reden. Groenstrook was bestemd als ruiggras zone en mogelijk toekomstig hondenuitlaatgebied. Dhr. Kempers heeft aangegeven dat een besluit is genomen om een deel van het ruiggras te beheren als gazon en als zodanig zal dat gemaaid worden.

Afgehandeld.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *