Verkiezingsvraag over Weidevenne (4)

15/03/2018

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart vroeg de redactie alle deelnemende politieke partijen in Purmerend een antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe ziet uw partij de ontwikkelingen in Weidevenne voor de komende vier jaar?’ Wellicht kan het antwoord u helpen bij uw keuze in het stemhokje. Hieronder het antwoord van:

SP Purmerend
“In Weidevenne woont bijna een kwart van de Purmerenders: bijna 18.000 mensen. Om de mix tussen koop- en huurwoningen te verbeteren willen we zorgen, waar mogelijk, dat er betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen bijkomen in de wijk. De verbinding tussen Weidevenne, het centrum en de andere wijken van onze stad moet verbeterd worden. Dat betekent voor ons dat er een circulaire stadsbus moet komen die Weidevenne als wijk ook goed meeneemt. Zo kunnen Weidevenners ons stadje en de andere wijken altijd goed bereiken.

We willen dat Weidevenne ook groener wordt. We behouden het Beusebos, een belangrijke groenvoorziening in de omgeving, en zorgen voor (gevarieerder) groen. Er komt geen hotel in het Beusebos, dat zou de leefbaarheid voor de bewoners verslechteren. Wel willen we in Weidevenne – en in andere wijken – bewonersraden die zeggenschap krijgen over de buurten waarin ze wonen. Zo brengen we democratie dichterbij Weidevenners. Het groenonderhoud in Weidevenne moet verbeterd worden. Waar dit kan vragen we bewoners dat te doen, maar de gemeente moet veel vaker actief beleid op dit gebied voeren.

Kortom, ook in de nieuwste wijk van onze mooie stad stoppen we nooit met ontwikkelen. We geven Weidevenners meer mogelijkheden op de woningmarkt, zorgen voor beter en voldoende groen en geven inwoners zeggenschap over hún wijk. #VoorElkaar, #VoorWeidevenne!

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *