Terug- en vooruitblik wijkmanager Michael Lanting

22/12/2018

Inmiddels ben ik zo’n anderhalf jaar werkzaam als wijkmanager van Weidevenne en heb 2018 ervaren als een mooi en bewogen jaar. Er is veel gebeurd en vanaf deze plaats wil ik graag kort en bondig terugblikken op een mooi jaar.
Het jaar begon op een speciale manier. Vanuit leerlingen van SBO De Plankier ontving ik in januari een handgeschreven briefje waarin ze aangaven dat ze ‘hun’ skatebaan (verwijderd in september 2017) enorm misten en zich afvroegen waar deze herplaatst zou worden. Ik ben naar de school gegaan en heb met de leerlingen gesproken. Geweldig om te zien hoe betrokken zij zijn, en mooi dat zij het contact met de gemeente en politiek durven te zoeken. Vandaag de dag werken we nog steeds toe naar een mooie locatie voor de Skatebaan en in 2019 hopen we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

In het begin van dit jaar kwamen er veel klachten binnen over het openbaar groen. De achterstand in onderhoud was op diverse plekken goed te zien. Veel bewoners uitten hun onvrede en als gemeente zijn we met ze in gesprek gegaan. Diverse locaties die in aanmerking kwamen voor groenomvorming werden in kaart gebracht en door medewerkers van de gemeente in behandeling genomen. Het resultaat aan het einde van dit jaar is veel opgeknapte plekken en weer positieve reacties vanuit de bewoners. Uiteraard is nog niet alles aangepakt en gaan we volgend jaar door met het verbeteren van openbaar groen. In 2018 is ook weer een groot aantal groenvakken geadopteerd die door bewoners zelf worden onderhouden. Voorbeelden van prachtige plekken zijn bijvoorbeeld Toscane, Suezweg en Karpaten. Geweldige inzet! Ik raad iedere bewoner aan eens te gaan kijken.

Goede harmonie
Diverse speelplaatsen in Weidevenne werden opgeknapt en toestellen die over datum waren zijn vervangen in samenspraak met bewoners. Ook hieraan gaan we een vervolg geven. Het is iedereen waarschijnlijk ook opgevallen dat Weidevenne zich behoorlijk uitbreidt. Diverse nieuwbouwprojecten zijn volop in ontwikkeling en zullen komend jaar worden opgeleverd. Ik kijk enorm uit naar de oplevering van Columbuzz, het jongerencentrum dat geïntegreerd wordt in het wooncomplex aan de Canberrastraat. Het zou geweldig zijn als het samenkomen van jongeren in goede harmonie gaat met de bewoners, iets waar ik veel vertrouwen in heb.

Varen
We hadden een prachtige zomer en Weidevenne is een waterrijke wijk waar veel recreatievaart gebruik van maakt. Het is mooi om al die bootjes door de woonwijk te zien varen. Ik heb dit zelf mogen ervaren. Helaas brengt het ook vormen van overlast met zich mee. Hier gaan we op inspelen, want we willen het plezier behouden en de overlast beperken. Vanuit Weidevenne worden er namens de bewoners veel wijkinitiatieven ingediend. Bewoners organiseren met elkaar een initiatief en komen daarmee bij mij. Samen kijken we dan of het initiatief te realiseren valt. Ook in 2019 staan wij open voor initiatieven.

Calisthenics park
Op sportief gebied vonden er ook mooie ontwikkelingen plaats. Vanuit SPURD en bewoners is het idee ontstaan een (hard)loop route te creëren in het groengebied. Bestaande paden zullen worden opgeknapt, waardoor deze gebruikt kunnen worden door fanatieke wandelaars of hardlopers. Ook het bewonersinitiatief om een calisthenics park te realiseren vind ik prachtig. Het initiatief wordt breed gedragen en ook op Facebook kreeg dit idee veel positieve reacties. In het komende jaar zal ook hier aan worden gewerkt.

Als afsluiting wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in de wijk. Het is mij opgevallen dat veel bewoners van Weidevenne zich op verschillende wijze inzetten voor de wijk. Dit verdiend een groot compliment. Ik hoop dat dit zich blijft voortzetten, en daar waar ik kan, zal ik graag ondersteunen. Ik wens iedereen fijne feestdagen een gelukkig en gezond 2019.

Met vriendelijke groet, Michael Lanting, Wijkmanager Weidevenne.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

1 comment

  1. willem blom schreef:

    Dank je wel Michael voor deze mooie woorden en daden.
    Als bewoner van deze wijk ben ik bijzonder blij met jou als wijkmanager en de wijze waarop je deze functie inhoud geeft.
    Het geeft “de burger” moed om met initiatieven te komen en om met elkaar van deze wijk een aangename plek te maken om te leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *