Strooiroutes

03/12/2018

De mooie zomer is al weer een poosje voorbij en sneeuw en ijs komen er aan. Automobilisten, fietsers, brommers en wandelaars, iedereen krijgt er mee te maken: gladheid. De strooiploegen van de gemeente staan klaar om alle doorgaande auto-, bus- en fietsroutes te strooien. Ook wordt er bij aanhoudende gladheid en sneeuw gestrooid op routes van seniorenwoningen richting winkelcentra en gezondheidscentra.  Bewoners moeten echter zelf de gladheid op de openbare stoep voor hun woning bestrijden. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003, Paragraaf 5 Veiligheid van de weg. Artikel 16 Bestrijding gladheid.
1. De rechthebbende op een (gedeelte van een) gebouw is verplicht:
– het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg voor dat gebouw over een breedte van twee meter van sneeuw en/of ijs te ontdoen; dan wel, als dat niet mogelijk is,
– ervoor te zorgen dat de gladheid op het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg voor dat gebouw over een breedte van twee meter op andere wijze afdoende wordt bestreden.
2. De in het eerste lid bedoelde rechthebbende is tevens verplicht ervoor te zorgen dat sneeuw die of ijs dat bij het wegruimen op het voor voertuigen bestemde gedeelte van de weg terecht is gekomen, terstond daarvan verwijderd wordt.
3. In geval van gestapelde bouw rust de in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting op de (Vereniging van) eigena(a)r(en) ervan.
4. In dit artikel wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:
a. gebouw: het bijbehorende erf
b. het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg:
hetgeen de artikelen 4 en 44 van het RVV 1990 verstaan onder door voetgangers te gebruiken weg(gedeelt)en.

Rood: Strooien fietspaden en bruggen. Groen: Strooien door derden. Blauw strooien wegen.
Meldingen over gladheid kunt u doen via een bewonersmelding.
Bron: Gemeente Purmerend

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *