Nieuwe regels voor coffeeshops in Purmerend

27/02/2020

Burgemeester Don Bijl

Burgemeester Don Bijl (Openbare Orde en Veiligheidsbeleid) stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met het aanpassen van de regels omtrent de coffeeshops in Purmerend. De raad heeft tot 9 maart 2020 gelegenheid om aan te geven of het onderwerp in de raad behandeld moet worden. Gebeurt dat niet, dan wordt er vanuit gegaan dat er geen wensen en bedenkingen zijn. Het coffeeshopbeleid in Purmerend is voor het eerst vastgesteld in 1997, daarna bekeken en aangepast in 2000. Inmiddels zijn deze regels ingehaald door landelijke ontwikkelingen en wordt het beleid dit jaar aangepast.

De belangrijkste wijzingen zijn:

1  Alleen nog de relevante beleidsregels en bijvoorbeeld de achtergrond over het  schoftdrugs- en gedoogbeleid eruit laten.

2 De Gedoogverklaring niet langer voor drie jaar afgeven, maar voor vijf jaar en gelijk laten lopen met de exploitatievergunning, zoals voor horecabedrijven.

3 Toevoeging van AHOJGI-criteria. Ter verduidelijking: A=geen reclame, H=geen harddrugs, O=geen overlast, J=geen jeugdigen, G=geen grote hoeveelheden, I=Alleen Nederlandse ingezetenen.

Gemeente Purmerend past ook de landelijk geadviseerde regel over afstand tussen coffeeshop en scholen toe. De uitgangspunten van de nota uit 1997 blijven grotendeels van kracht. Er wordt ingezet op bestrijding van overlast, het tegengaan van criminele activiteiten en criminele organisaties, beschermen van kwetsbare groepen zoals jongeren. Ook wordt voor het verkrijgen van een gedoogvergunning de verplichting tot cannabisvoorlichting als voorwaarde gesteld. Het vroegtijdig signaleren van problemen of doorverwijzen naar hulpverlening zijn van belang. Daarnaast is het personeel van een coffeeshop verplicht een training te volgen in het informeren van bezoekers over gebruik, gezondheidsrisico’s en het herkennen van problematisch gebruik.

Bron: Gemeente Purmerend.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *