Hand op de knip voor gemeente Purmerend

21/01/2019

Afgelopen november is de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Door recente ontwikkelingen ziet het financiële perspectief voor gemeente Purmerend er ongunstiger uit. Vanaf dit jaar komt Purmerend structureel ruim 4 miljoen euro tekort. Het gaat vooral om externe ontwikkelingen (met name rijksbeleid) waarop de gemeente weinig tot geen invloed heeft. 

Purmerend krijgt onder andere een fors bedrag minder uitgekeerd van het Rijk uit het gemeentefonds. Ook de kosten voor de uitvoering van de Wmo gaan aanzienlijk omhoog door een tariefstijging voor hulp bij het huishouden en een toename van het aantal inwoners dat daar gebruik van maakt. Het was tot voor kort niet duidelijk of en in welke mate deze risico’s daadwerkelijk realiteit zouden worden. In de afgelopen periode werd duidelijk dat vrijwel alle in 2018 bij de raad genoemde risico’s gelijktijdig en in volle omvang werkelijkheid zijn geworden. Dit heeft als gevolg dat de begroting meerjarig in de rode cijfers duikt.

Vervolg
Maandag 21 januari heeft het college de gemeenteraad over de financiële ontwikkelingen geïnformeerd. Verder onderneemt het college actie richting onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de gevolgen van het rijksbeleid voor de gemeentelijke financiën. De neerwaartse bijstellingen van de uitkeringen uit het gemeentefonds doen geen recht aan de maatschappelijke opgaven waar gemeenten in 2019 en volgende jaren voor staan.

Vertrouwen
Wethouder van financiën Harry Rotgans: “Juist in een tijd als deze, waarin het economisch goed gaat in Nederland, is dit lastig voor te stellen. Omdat we de gevolgen van deze financiële ontwikkelingen nog maar net weten, zijn er nog geen concrete oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze nieuwe perspectieven betekenen dat we hard aan de slag gaan om ons huishoudboekje voor de komende jaren op orde te houden. We zijn er op tijd bij en hebben er het volste vertrouwen in dat het lukt om samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie voor Purmerend een zorgvuldige afweging te maken.”

Bron: gemeente Purmerend

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

1 comment

  1. Hendrik Koppe schreef:

    De gemeentes in Nederland moeten het door de nieuwe plannen van de regering met 363 miljoen minder doen aan inkomsten. U begrijpt natuurlijk wel wie de rekening daarvan betaald, inderdaad de inwoners van de gemeentes, die dus weer hogere WOZ aanslagen zullen krijgen. Zo betaald u de lastenverlichting (lagere inkomstenbelasting) die de overheid ons voorhoud dus gewoon uit eigen zak. Het vertrouwde liedje dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *