Goede stemming bij stemmen in de raadzaal

06/07/2018

Donderdag 5 juli stond de raadsvergadering in het teken van beëdigingen met een vrolijke stemming onder de belangstellenden op de volle tribune en een serieuze stemming voor nieuwe raadsleden en wethouders.
Cees van Urk (AOV Purmerend) werd benoemd tot vervangend raadslid. Paul Khoe (PvdA), Irma Waarhjuis (Stadspartij), Theo Neep (Ouderenpartij AOV Purmerend), Tom de Jong (D66) en Michel Segers (CDA) werden beëdigd als nieuw raadslid. In de tot de laatste plaats bezette raadzaal werd daarna gestemd over de voorgedragen wethouders. Via stembriefjes kwam de uislag uit een originele koperen stembus. Mario Hegger (Stadspartij), Paul van Meekeren (D66), Harry Rotgans (Ouderenpartij AOV Purmerend) en Thijs Kroese ( PvdA), kregen een ruime meerderheid en Eveline Tijmstra (CDA) kreeg de stemmen van alle raadsleden.

Portefeuilleverdeling College van burgemeester en wethouders

Burgemeester Don Bijl:
Openbare orde, Veiligheidsbeleid, Regionale samenwerking, Integriteit, Evenementenbeleid en Personeel en organisatie. Wijkwethouder Centrum.

 

 

 

Mario Hegger (Stadspartij):
Economische zaken(stadspromotie), Beusebos/Kom A7, Recreatie, toerisme en landschap, Handhaving (inclusief ruimtelijk beheer), Baanstee Noord, Sport, Participatie (inclusief armoedebestrijding). Wijkwethouder Purmer-Noord.

 

 

Paul van Meekeren (D66):
Onderwijs en jeugd/jongerenwerk, Communicatie en bewonersparticipatie, Energietransitie, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en milieu, Beusebos/Kom A7. Wijkwethouder Weidevenne.

 

 

Eveline Tijmstra (CDA):
Stadsontwikkeling binnenstad/centrum, Publieksdienstverlening, Verkeer en vervoer, Fysieke leefomgeving inclusief wijkmanagement, Kunst en cultuur, Erfgoedbeleid Welzijn. Wijkwethouder Overwhere en Wheermolen.

 

 

Harry Rotgans (Ouderenpartij AOV Purmerend):
Financiën, Werkom als eigenaarschap, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Stadsverwarming/HVC als aandeelhouder, Gezondheidszorg. Wijkwethouder Gors.

 

 

Thijs Kroese (PvdA):
Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling+ vastgoed+ grondexploitaties (m.u.v. Baanstee Noord), Wonen, Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verwarde personen, ICT, informatiebeveiliging en privacy. Wijkwethouder Purmer-Zuid.

 

 

stembus

volle tribune

Cees van Urk

nieuwe raadsleden

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *