Digitale presentatie  en informatie hotel Beusebos

17/05/2021

Het college van B&W heeft onlangs ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan voor een hotel in het  Beusebos. De gemeente organiseert een digitale informatiebijeenkomst over het plan op woensdag 26 mei van 19.30 tot 20.30 uur. Deze bijeenkomst kunt u thuis volgen door via de computer, telefoon of tablet in te loggen. Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie vertoond van de plannen en kunnen deelnemers via de chat vragen stellen aan de ondernemer of de gemeente.

Van der Valk wil in het Beusebos een hotel bouwen met 140 kamers, restaurants, een vergader- en congrescentrum, andere voorzieningen zoals bij voorbeeld een casino en een parkeerterrein. Rondom het hotel wil de gemeente het gebied inrichten als een natuur-, recreatie- en wandelbos. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken ter inzage van 14 mei tot en met 24 juni 2021. U kunt het ontwerpbestemmingsplan raadplegen op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Het beeldkwaliteitsplan is te vinden op de website van de gemeente, alsook het Ontwerp besluit hogere grenswaarde geluid en een link naar het bestemmingsplan.

Aanmelden
Opgeven voor de digitale bijeenkomst kan door een mail te sturen aan hotelkomA7@purmerend.nl. U krijgt dan een de link voor deelname aan de bijeenkomst toegestuurd. Aanmelden kan tot dinsdag 25 mei 12.00 uur. In verband met de corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk de stukken te bekijken op het stadhuis. Gedurende een termijn van zes weken, van 14 mei tot en met 24 juni 2021,  kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarde geluidhinder naar voren brengen. Gedurende de periode van inzage kan een schriftelijke inspraakreactie worden ingediend over het beeldkwaliteitsplan.

Reacties
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend, postbus 15, 1440 AA  Purmerend, of via een e-mail aan hotelkomA7@purmerend.nl onder vermelding van “zienswijze Hotel Kom A7” of “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde Purmerend- Hotel kom A7” of “inspraakreactie beeldkwaliteitsplan Kom A7”. Voor een mondelinge reactie kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw H. Veltmeijer van het team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

2 comments

  1. Cees van Urk schreef:

    Zo snel mogelijk bouwen, en er een mooi recreatiebos van maken

  2. Piet Jonker schreef:

    ’t een of ’t ander, hotel én bos zal niet lukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *