Bestemmingsplan Burg. D. Kooimanweg ter inzage

23/07/2022

Van maandag 25 juli tot en met maandag 26 september ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 – 2022’ ter inzage en kan iedereen hierop een zienswijze indienen. In het project komen circa 489 appartementen, ruimte voor (commerciële en/of maatschappelijke) voorzieningen op de eerste etage en de begane grond en ruimte voor parkeren. In een bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden.

Het project komt aan de Burgemeester D. Kooimanweg, tussen de Albert Heijn en Pop- en Cultuurpodium P3. Deze plek bestaat nu uit leegstaande garagepanden, loodsen, een stuk braakliggend terrein en een onbemand tankstation. Wethouder Kroese is blij met de ontwikkeling: “Met dit project zetten we een grote stap in de ontwikkeling van het Wagenweggebied naar de levendige stadse wijk die we voor ogen hebben. We voegen ongeveer 150 sociale huurwoningen en 150 middeldure huur- en koopwoningen toe aan onze stad. Woningen die heel hard nodig zijn, op een prachtige centrale locatie vlak bij de binnenstad en het Waterlandkwartier.”

Gesprekken met de buurt
Het huidige ontwerp is tot stand gekomen na eerdere gesprekken met de buurt. Het gebouw loopt nu gelaagd af naar het Wagenweggebied en er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met schaduwwerking. Op de daken van de parkeergarages komen binnentuinen om extra groen en buitenruimte toe te voegen. Wethouder Kroese: “We hebben de afgelopen jaren regelmatig met de omwonenden gesproken. Hoewel er nog altijd tegenstanders zijn, hebben de vele gesprekken wel geleid tot een ontwikkeling die recht doet aan de verschillende belangen.”

Nieuwe inrichting
In het nieuwe ontwerp krijgen fietsers en voetgangers veel meer ruimte. Aan de kant van de nieuwbouw komt bijvoorbeeld een vrij liggend fietspad in twee richtingen en wordt een breder voetpad aangelegd met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en in de openbare ruimte komt meer groen. Tegelijkertijd wordt ook de doorstroming op de Burg. D. Kooimanweg verbeterd door een nieuwe inrichting van het kruispunt.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 25 juli aanstaande negen weken ter inzage. Deze periode is langer dan gebruikelijk omdat de start van de inzage termijn in de schoolvakantieperiode ligt. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Op deze website leest u hoe u een zienswijze indient. Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.