Wijzigingen Tramplein door nieuwe Melkwegbrug

31/08/2012

De aanleg van de nieuwe Melkwegbrug verloopt voorspoedig. Naar verwachting wordt de brug eind september in gebruik genomen. Met de brug wordt de verbinding met het centrumgebied voor fietsers en wandelaars vanuit Weidevenne makkelijker en sneller. Ook het Tramplein wordt dan aangepakt. Veel bewoners vinden de boogbrug te hoog. Zij realiseren zich echter niet dat er ook een vlak brugdeel is. Alleen als er schepen onder de brug door moeten varen, draaien de horizontale delen open.

Inrichting

De gemeente gaat de inrichting van het Tramplein aanpassen. Hierdoor verbetert de veiligheid voor het verkeer, het busvervoer, voetgangers en fietsers. Ook ontstaat zo een betere verdeling van de verschillende soorten vervoer. Daarbij krijgt het Tramplein een betere uitstraling en een efficiëntere indeling. Er komen meer fietsparkeerplaatsen door een stalling bij het Tramplein en een uitbreiding in de Gouwstraat. Tijdens de reconstructie van het Tramplein kan een deel van de buslijnen daar niet meer parkeren. Deze haltes worden verplaatst naar de busparkeerplaatsen aan de kant van Weidevenne bij de Melkwegbrug. De reconstructie van het Tramplein begint omstreeks april/mei 2013 en is naar verwachting eind 2014 gerealiseerd.

Toekomst

Aan de kant van Weidevenne moet ook nog het een en ander gebeuren. Gemeentelijk projectleider Peter de Lange: “Er zullen aanpassingen plaatsvinden om de bereikbaarheid van de Melkwegbrug en de leefomgeving van de direct aanwonenden te verbeteren. De huidige busopstelplaats – de verzamelplaats van bussen – aan het einde van de Donaulaan, wordt bij de eindhalte tijdelijk iets verplaatst richting het kanaal. Bovendien wordt deze plek vergroot, zodat er meer bussen kunnen parkeren. Hierdoor verdwijnt de overlast van wachtende bussen in de ochtendspits voor de woningen in de Donaulaan. Uiteindelijk komt de eindhalte wellicht aan het eind van de Donaulaan in de richting van de Neckerstraat.”

Bussluis

De gemeente is van plan de bussluis in de Donaulaan ter hoogte van de Vuurtorengracht in werking te stellen. Hierdoor kan vanuit de zuidelijke richting geen autoverkeer meer plaatsvinden richting de Melkwegbrug en het laatste deel van de Donaulaan en de Wolgalaan richting de Neckerstraat. De bewoners die als gevolg hiervan een andere route moeten gebruiken, worden daarover benaderd. Ook zullen metingen plaatsvinden betreffende de parkeerdruk in de Donaulaan. Dit gebeurt zowel voor als na het in werking stellen van de bussluis. Als de bussluis in gebruik wordt genomen, worden er geen extra parkeerplaatsen bij de Melkwegbrug aangelegd.

Het zal allemaal wel even wennen zijn, maar uiteindelijk keert uiteraard ook in dit deel van Weidevenne de rust weer.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *