Wijkkerngroep Weidevenne zorgt voor herinrichting Origamistraat

05/10/2011

Eind 2006 heeft de kerngroep Weidevenne met de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente een onderzoek gedaan naar de parkeerproblemen in de wijk. Dit naar aanleiding van klachten van bewoners. In de Origamistraat was de parkeerdruk substantieel vrij hoog. Om de parkeerdruk enigszins te verlichten heeft de wijkkerngroep Weidevenne met een groot deel van de bewoners overlegd. Vervolgens zijn een aantal voorstellen gedaan om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden met instandhouding van de bereikbaarheid en de verkeersruimte in de gehele straat. De Gemeente heeft de voorstellen uitgewerkt en vastgesteld dat één van de voorstellen goed uitvoerbaar was.

Dit voorstel betreft een uitbreiding van 6 parkeerplaatsen waarbij de groenstrook in het midden van de Origamistraat zou worden omgevormd tot 4 parkeerplaatsen. Tevens zullen nog 2 parkeerplaatsen worden gecreëerd aan het einde van de straat. De gemeente heeft geen geld voor deze uitbreiding. Er is echter een wijkbudget dat beschikbaar is voor projecten in de wijk. De wijkkerngroep is hiervoor verantwoordelijk. In de laatste kerngroepvergadering is besloten om het wijkbudget hiervoor aan te spreken. Voor dit jaar was er nog geld beschikbaar.

De kerngroep wil nu weten of de draagkracht voor deze aanpassing onder de bewoners voldoende is. Alle bewoners uit de Origamistraat en de Wajangstraat hebben een brief ontvangen met het verzoek om aan te geven of zij instemmen met de aanpassingen in de Origamistraat. De Kerngroep Weidevenne zal, na instemming van de bewoners, zo spoedig mogelijk de gemeente verzoeken uitvoering te geven aan dit project.

De uitvoeringstekening is ook als pdf te downloaden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

4 comments

 1. Wimpie schreef:

  Tja, als vele mensen 2 auto’s hebben of als mensen hun bedrijfs-auto’s meenemen of hun caravan op parkeerplaatsen zetten, heb je te weinig parkeerplaatsen. Eigen schuld dus

 2. Sandra Appel schreef:

  In diverse publicaties, o.a.in de wijkkrant Weidevenne, heeft iets gestaan over het parkeeronderzoek. In diverse straten zouden parkeerplaatsen bijkomen. Tot de gemeente met het bericht kwam dat er geen geld beschikbaar was en het werd afgeblazen. Waarom nu wel parkeerplaatsen in de Origamistraat komen op kosten van de wijkkerngroep is mij een raadsel. Ik dacht dat gelden van de wijkkerngroep bestemd werden om de eenheid onder de inwoners van Weidevenne te bevorderen. Een buurtbarbecue bv of andere festiviteit. De mozaiekbank is een mooi voorbeeld om mensen bij elkaar te brengen. Andere bewoners waar ook een parkeerprobleem in de straat is zullen dit niet erg fraai vinden en zullen al gauw denken aan vriendjespolitiek.

  1. gerard.schotsman schreef:

   Geachte mevrouw Appel,
   De kerngroep heeft ieder jaar een budget voor het verbeteren van de leefbaarheid in Weidevenne. Dit jaar heeft de kerngroep alle aanvragen kunnen honoreren. Als er dan nog budget over is gaat dit terug naar de gemeente.
   Een initiatief van bewoners om parkeeroverlast te beperken zou dan niet uitgevoerd worden. Een gemiste kans vinden wij.
   Met hulp van andere wijkkerngroepen hebben we budget kunnen vrijmaken om dit project te laten uitvoeren. Het uiteindelijke besluit ligt bij de gemeente zelf.
   De kerngroep bestaat uit zeven personen en wordt bijgestaan door adviseurs. Ook de wijkwethouder is altijd aanwezig. Van vriendjespolitiek kan geen sprake zijn.

   Vriendelijke groet,
   G. Schotsman, voorzitter

 3. S.Janse schreef:

  Goed initiatief van de wijkkerngroep, je kunt altijd in discussie gaan over wat er wel dan niet met de gelden gedaan moet worden, een mozaiekbank is mooi, maar wat heb ik er aan ?

  Een buurt barbecue, fijn voor de betreffende buurt, maar wat heb ik er aan ?

  Voor ons bewoners van de Wajangstraaten de Origamiestraat is dit een welkome aanpassing.

  Wil niet zeggen dat het probleem helemaal opgelost is omdat er altijd bewoners met 2 auto’s zijn die voor de deur willen parkeren hierbij bewust 1 auto op tweeplekken zetten om deze plek vrij te houden voor hun tweede auto, ook bedrijfsauto’s verbannen uit deze straat zou een oplossing kunnen zijn.

  Ik wil de wijkerngroep een compliment geven voor deze gedegen aanpak en oplossing.

  Siebe Janse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *