Notulen Kerngroep 29 september 2010

29/09/2010

Datum : 29 september 2010

Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Notulen en actielijst van 25 augustus 2010
 5. Toekenning subsidie bij niet doorgaan festiviteit of aankoop
 6. Besteding wijkbudget
 7. Uitbreiding website voor bewoners.
 8. Speelveld Timor
 9. Opheffen werkgroepen
 10. Procedure declaraties
 11. Procedure bestellen materialen
 12. Editie wijkkrant alleen over kern- en werkgroepen Weidevenne
 13. Voortgang werkgroepen, redactie stedelijke Kerngroep
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Notulen 29 september 2010

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *