Warenmarkt onder het mes

25/02/2021

De warenmarkt in Purmerend is het afgelopen jaar vanwege de coronavoorschriften teruggebracht tot enkele kramen. Maar ook voor die tijd liep de markt niet echt geweldig meer. Er kwamen minder kramen en ook bezoekers lieten het afweten. Om de markt weer te laten floreren en daarmee ook een bijdrage te geven aan de Stadspromotie van Purmerend heeft de commissie SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) advies gegeven. Over het vervolgtraject (hoe het nu verder gaat) heeft het college een pakket van maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Er is een onderzoek gedaan door een externe partij en om een compleet beeld te krijgen is gesproken met betrokkenen, zoals horeca, marktkooplieden en ambtenaren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van marktbezoekers, marktondernemers en lokale ondernemers.

Uitgangspunten zijn

  • Het openstellen van de Nieuwstraat voor verkeer in één richting met behoud van de markt. Volgens de meeste marktkooplieden is dat de beste oplossing.
  • Compacter marktgebied, waarbij de Koemarkt gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de marktkooplieden zonder vaste vergunning. Gebruik van de Markthal is niet aantrekkelijk vanwege de afmeting en afstand.
  • Flexibeler omgaan met de branchering (uitsluiten van bepaalde producten) en anciënniteit (overnemen van standplaatsen). Voorgesteld wordt een sanctiebeleid mogelijk te maken en een selectiecommissie in te stellen.
  • Aantrekkelijker maken van de markt door het verlagen of bevriezen van markttarieven. Voorgesteld wordt de tarieven jaarlijks aan te passen, gelijk aan het landelijke inflatiepercentage. Inning van de marktgelden vier keer in plaats van twee keer per jaar.
  • Opzetten van een promotiecampagne aansluitend op Stadspromotie. Gedacht wordt aan een ‘stadsmascotte’ en een marktpagina op de gemeentelijke website.
  • Goede samenwerking tussen marktkooplieden en detailhandel en uitstraling van het marktmeubilair. Verschillende eindtijden van de dinsdagmarkt in verband met belangen horeca.
  • Terugkomst van de marktmeester in volledige functie. Dit besluit is al genomen door de gemeenteraad. De financiële middelen voor terugkeer van de marktmeester en promotiecampagne zijn ook al eerder vastgesteld. 

Na vaststelling van dit voorstel wordt de Marktverordening herschreven en opnieuw vastgesteld. Omdat de markt in de Beemster een zelfstandige markt is, wordt deze niet meegenomen in de nieuwe Marktverordening. Er wordt een evaluatie gedaan een jaar nadat de nieuwe Marktverordening van kracht is geworden en herinrichting van de warenmarkt heeft plaatsgevonden.

Marktstuiver 1984

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *