Sociaal Wijkteam Weidevenne stelt zich voor: Judith Verbij

23/09/2014

Wv2014-6Pag. 2Sociaal Wijkteam Judith VerbijHet Sociaal Wijkteam bestaat uit personen van verschillende instanties. Wie zijn ze en wat kunnen ze voor bewoners betekenen? Deze keer stellen we onze vragen aan Judith Verbij, consulent Mee, Amstel en Zaan.

“Vanuit mijn rol als consulent begeleid, ondersteun en adviseer ik mensen met een beperking of het netwerk van deze mensen. Bijvoorbeeld ouders van een kind met autisme. De vragen zijn enorm breed en elk gezin is weer anders. Dit maakt het uitdagend en divers werk.”

Beperking

“Eigenlijk kunnen mensen met al hun vragen over een beperking bij mij terecht. Bent u op zoek naar een geschikte woonplek of een geschikte vrijetijdsbesteding of sport voor uw kind? Heeft u langdurig begeleiding nodig in uw thuissituatie? Ik verwijs u graag door en ondersteun u bij de aanvraag van een indicatie. Op dit moment zijn er veel veranderingen en wordt er bezuinigd in de zorg. Dit schept veel onzekerheid en onrust; daarom informeer en adviseer ik mijn cliënten hierover.”

“Daarnaast geef ik cursussen die de positie van mijn cliënten versterken. Dat kan een sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining of autisme-informatiecursus zijn, maar ook bijeenkomsten voor het netwerk. Voorbeelden zijn Brusjes, broertjes- en zusjesmiddagen voor kinderen met een beperking, en Jonge Mantelzorgers, voor jongeren die een zieke ouder hebben.”

Wijkteam

“De kracht van samenwerken met collega’s van andere instellingen is kennis verbreden en wijkbewoners sneller bereiken en sneller kunnen helpen. Door alle ontwikkelingen zijn wijkbewoners meer op elkaar aangewezen. Wij als wijkteam willen een onderdeel zijn van de wijk om de krachten van de wijkbewoners en professionals samen te brengen. Kom dus gerust eens langs op ons inloopspreekuur, ik wil graag kennis met u maken!”

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *