Raad en zo…

30/09/2019

In tegenstelling tot de vorige (ingelaste) raadsvergadering, die slechts vier minuten in beslag nam, krijgen de aanwezigen, waaronder een aantal Gasten van de raad, deze keer waar voor hun geld. De volledige speeltijd wordt benut, mede doordat een aantal hamerpunten alsnog in bespreking wordt gebracht. De publieke tribune is tot de laatste plaats bezet, voornamelijk vanwege de voorgenomen fusie met gemeente Beemster en het wel of niet bouwen op zogenoemde inbreilocaties in Purmerend. Ondanks een grote stapel moties en amendementen (voorstel tot wijziging van een voorgenomen besluit) wordt de vergadering op tijd afgehamerd.

De voorzitter begint met een opmerking over het binnen korte tijd meermaals veranderen van fractie en niet komen opdagen voor vergaderingen. Op verzoek wordt een aangekondigde motie daarover meteen behandeld en krijgen betreffende raadsleden een motie van afkeuring aan de broek. Ernst Ankersmit en Herman Reurts worden benoemd als commissielid voor de Stadspartij en een verslag van de Regioraad (bestuursorgaan van de Vervoerregio) maakt duidelijk dat er verschillend gedacht wordt over buslijnen naar Amsterdam Centraal en dat de verlangde stadsbus voorlopig nog in de remise blijft staan.

Historisch besluit
Hoofdmoot van de vergadering is het Herindelingsonderwerp (gezamenlijk plan van de colleges van B&W voor de samenvoeging van de gemeenten Beemster en Purmerend). De vraag om alsnog een referendum te houden, wordt in stemming gebracht, waarbij de plaatsvervangend voorzitter atletisch heen en weer sprint om te stemmen. Het voorstel heeft echter geen schijn van kans en de raad geeft haar fiat aan het Herindelingsonderwerp fusie Beemster-Purmerend met 35 stemmen voor en 2 tegen. Inmiddels is duidelijk dat ook in de Beemster het voorstel is aangenomen en spreekt burgemeester Don Bijl van een ‘historisch besluit’.

30-30-40
De Nota Kaders woningbouwprogrammering wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 15 tegen. Dit betekend dat van alle in Purmerend te bouwen woningen 30% wordt bestemd voor sociale huurwoningen, 30% voor middelbare huur- en betaalbare koopwoningen en de overige 40% voor vrije keuze. Dit geldt voor alle projecten vanaf vier woningen. Bij het bouwen op inbreilocaties wordt de Westerdraay van de lijst geschrapt en de plannen voor de Luitje Broekemastraat (genoemd naar Luitje Broekema, hoogleraar te Wageningen in plantenteelt, veelteelt en zuivelbereiding) aangepast. De bouw van 137 woningen op het oude Post NL terrein met daaraan gekoppeld bijna 90 sociale huurwoningen en 60 middeldure koopwoningen op Kop West krijgt de handen op elkaar en wordt met algemene stemmen aangenomen.

Op de plank
Er volgt een stemming over een extra lid voor de auditcommissie en in verband met de tijd blijven een aantal wilde moties (voorstel over onderwerp dat niet op de agenda staat zoals het bijvriendelijk maken van bushokjes en magneetvissen) op de plank liggen. Deze worden in de volgende raadsvergadering besproken.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *