Purmerend bouwt en groeit

12/07/2021

Op 1 januari 2021 heeft Purmerend 81.684 inwoners. De verwachting is dat dit aantal gaat toenemen tot 91.133 inwoners in 2036. Dit gaat gepaard met een verwachte toename van de woningvoorraad met 9.022 woningen. Deze groei is – onder invloed van de verwachte woningbouw – volledig toe te schrijven aan verhuizingen. Jaarlijks verhuizen meer mensen naar Purmerend dan dat er vertrekken. De natuurlijke groei blijft negatief: jaarlijks komen meer mensen te overlijden dan dat er geboren worden.

Het aantal inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder neemt de komende jaren toe. De sterkste groei is te zien bij de groep inwoners van 75 jaar en ouder. Hun aantal neemt toe met circa 4.450 inwoners. In 2021 is 9% van alle inwoners 75 jaar of ouder. In 2036 is dit aandeel gestegen naar 13,1%. Het aantal inwoners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar neemt de komende vijf jaar af (−4%), maar blijft daarna stabiel.

Verdubbeling 65- plussers
In Weidevenne groeit het aandeel 65- plussers het hardst van 14% in 2021 naar 21% in 2036. De groei van het aantal 75-plussers is het sterkst in Gors en Purmer-Noord. In beide wijken vindt meer dan een verdubbeling plaats ten opzichte van 2021; Gors van 714 naar 1.347 en Purmer-Noord van 780 naar 1.701. Overwhere blijft de wijk waar in 2036 de meeste 75- plussers wonen (2.921). De wijk Centrum heeft het hoogste percentage 75-plussers.

Meeste jeugd in Weidevenne
In 2021 woont de meeste jeugd in Weidevenne en ook in de toekomst zal dit zo blijven. Wel zal het aantal inwoners onder de 18 jaar in deze wijk afnemen van 4.255 in 2021 naar 3.577 in 2036. De grootste toename is in Overwhere van 2.109 naar 2.845 jeugdigen. In Weidevenne wordt in de huidige planning de komende vijf jaar nog gebouwd, waardoor het aantal inwoners toeneemt en waarschijnlijk komt dit aantal boven de 20.000 inwoners uit in de periode 2023-2024. Daarna zal dit aantal naar verwachting afnemen tot ongeveer 18.000 inwoners in 2036.

104.259 inwoners
De bevolkingsgroei is het sterkst in Overwhere en Gors.  Dit zijn de wijken waar de meeste woningbouw plaatsvindt. Na de nieuwbouw in Weidevenne gaat het aantal inwoners in deze wijk afnemen. Op langere termijn zien we eenzelfde ontwikkeling in Centrum en Overwhere. Vanaf 2022 vormen Beemster en Purmerend één gemeente die in de komende jaren zal uitgroeien van 91.793 inwoners naar 104.259 inwoners in 2036.

Bron: Gemeente Purmerend

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *