Punten sparen voor sociale huurwoning

28/05/2020

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd, waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel. Het voorstel voor een nieuwe verdeling op 26 mei door de vijftien colleges van B&W vrijgegeven.

De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten die behouden blijven tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is. Nieuw zijn de zoek- en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Situatiepunten bouwt iemand alleen op bij specifieke dringende omstandigheden. 23.000 mensen hebben een enquête ingevuld, waarin ondermeer is gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde situaties zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Deze situaties zijn één op één overgenomen in het voorstel.

Urgentie
Het systeem met urgentie blijft bestaan, maar daaraan zijn echter strikte regels verbonden. Als een woningzoekende snel een woning nodig heeft, maar te weinig inschrijftijd en niet in aanmerking komt voor een urgentie, komen ze in de knel in het huidige systeem. De toetsing op inkomen en gezinsgrootte verandert ook niet en sommige doelgroepen blijven voorrang houden, zoals ouderen, grote gezinnen en voorrang voor eigen inwoners van een gemeente.
 
Maatwerk

Wethouder Thijs Kroese

Wethouder Thijs Kroese: “Met dit nieuwe systeem wordt de verdeling van de schaarse sociale huurwoningen eerlijker. De starters krijgen een veel betere positie. Hetzelfde geldt voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor urgentie. Vooral de mogelijkheid maatwerk te leveren voor problematisch thuiswonende jongeren vind ik daarbij belangrijk.”

Inspraak
Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners een reactie geven op het voorstel. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel. Op www.socialehuurwoningzoeken.nl is alle informatie over het voorstel te bekijken. De papieren stukken zijn op te vragen via wonen@purmerend.nl t.a.v. mevr. J.M. Molenaar, of door te bellen naar (0299) 452 452.

Een schriftelijke reactie aan het college kan gestuurd worden naar Postbus 15, 1440AA Purmerend of Postbus 7. Mailen kan naar wonen@purmerend.nl ter attentie van het college van B&W (mevrouw J.M. Molenaar).

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

1 comment

  1. ac ruys schreef:

    goede middag ik wil reageren op het voorstel va n woonruimte verdeling van de gemeente wij oudere met een gewoon pensioen zitten in de knel wij hebben een koopwoning de meeste willen een appartement of een gelijkvloerse woning maar komen in purmerend niet aan bod een koopwoning kost al gauw 325000 euro voor een 2 kamer appartement een huur appartement kost al gauw tussen de 1000 en 1500 euro een heleboel mensen hebben lichamelijke klachten en willen graag kleiner kan de gemeente hier wat aan doen als de oudere geholpen worden aan andere woonruimte krijg je ook een betere doorstroming van woomruimte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *