Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd

02/04/2022

Dit jaar bereikt burgemeester Bijl de leeftijd van 70 jaar, waarna hij met pensioen gaat. Daardoor ontstaat een vacature en moeten er voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe benoeming. De profielschets voor de nieuwe burgemeester in Purmerend is inmiddels bekend. De beschrijving van eigenschappen en vereisten is besproken in de gemeenteraad op vrijdag 31maart en na de vaststelling overhandigde Natalie Saaf-Pasteuning, raadslid en lid van de vertrouwenscommissie, de profielschets aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland. 

Het proces begint met het maken van een profielschets. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners werden gevraagd om mee te denken en een vragenlijst in te vullen. Ook gaven de buurgemeenten en de Veiligheidsregio een reactie. De Kinderraad in de Beemster kwam naar het stadhuis om namens de basisscholieren ideeën over een nieuwe burgemeester persoonlijk te overhandigen aan de gemeenteraad. 

Kinderraad

Zij of hij
De profielschets beschrijft het karakter, de ambitie en uitdagingen van Purmerend en het gewenste profiel, de leiderschapsstijl en competenties die worden verwacht van de burgemeester. Een goede burgemeester voor Purmerend is als eerste integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig. Ook goed benaderbaar en zichtbaar aanwezig in de gemeente. Zij of hij werkt aan een stevige positie van Purmerend in de regio en weet een goede balans te vinden tussen lokaal belang en regionaal belang.

Koninklijk Besluit
Na overhandiging van de profielschets gaat de commissaris van de Koning aan de slag en naar verwachting vinden er in de maanden mei en juni sollicitatiegesprekken plaats. Na gesprekken met de sollicitanten zal de vertrouwenscommissie een concept aanbeveling schrijven en hiervan in een besloten vergadering verslag doen aan de raad en aan de commissaris van de Koning. Op voordracht van de commissaris van de Koning brengt het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daarna een advies uit aan de Koning. De benoeming van de burgemeester vindt plaats bij Koninklijk Besluit. 

De benoeming van een burgemeester in een oogopslag 
Kroonbenoeming burgemeester

Arthur van Dijk

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.