Parkeerregulering Kop West staat voor de deur

28/01/2020

Bij de start van de ontwikkeling van Kop West in 2014 is besloten parkeerregulering in te voeren en nu veel woningen zijn opgeleverd wordt begonnen met de invoering. Voor Kop West wordt aangesloten bij de parkeerregels in de Hazepolder. Tijdens de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) op 6 februari staat het raadsvoorstel parkeerregulering Centrum, Kop West, Gors-Noord en Zuiderpolder op de agenda. Voor Kop West wordt dan duidelijk hoe en waar wel of niet mag worden geparkeerd, wie wel of geen vergunning krijgt en wat het gaat kosten.

Bij een enquête in januari 2018 is door de huidige bewoners van het ‘Havengebied’ (ten zuiden van de Wolgalaan) aangegeven dat zij geen brood zien in parkeerregulering. Een meerderheid was tegen invoering. Om de bewoners tegemoet te komen tijdens de bouw van Kop West zijn er aan de noordzijde van de Wolgalaan tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd die uiteindelijk bedoeld zijn als parkeercapaciteit voor Kop West.

Eén of twee vergunningen
Omdat het gebied nog in ontwikkeling is, wordt de parkeerregulering gefaseerd ingevoerd. De eerste fase begint op 1 mei 2020 en wordt ingevoerd in de straten Mont Saint Michel en de parkeervakken aan de noordelijke zijde van Wales. De tweede fase volgt begin 2021 met de straten Singelbuurt en Kromme Wijzend. De derde fase volgt in 2022 / 2023 samen met de regulering van de parkeervakken aan de noordzijde van de Wolgalaan. Het aantal parkeervergunningen voor bewoners is  afhankelijk van waar bij de ontwikkeling van de bouwvelden rekening is gehouden met parkeren op eigen terrein. Indien men recht heeft op één of twee parkeervergunningen, dan worden deze pas verstrekt als ook het bezit van hetzelfde aantal auto’s kan worden aangetoond.

Wel of geen vergunning

 • Singelbuurt: Voor de zelfbouwkavels geldt maximaal twee parkeervergunningen per kavel. Voor de appartementen van het project Zuiderterras worden geen parkeervergunningen verstrekt i.v.m. parkeren op eigen terrein.
 • Mont Saint Michel: nul vergunningenregeling van toepassing, voor de bewoners zijn binnen de norm voor de eerste en tweede auto parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein, geen parkeervergunningen.
 • Pleinbuurt: voor de kavels D2, D3 en D26 is de nul vergunningenregeling van toepassing. Voor de zelfbouwkavels D16 t/m D21 wordt maximaal één parkeervergunning verstrekt voor een tweede auto. Voor de overige zelfbouwkavels en de appartementen van de kavels D1, D24 en D25) geldt maximaal twee parkeervergunningen per kavel / appartement.
 • Binnenbuurt, (Voorbuurt), (Tussenbuurt), (Rocamadour), (Pont Neuf), (Ponte Rialto): nul vergunningenregeling van toepassing, voor de bewoners zijn binnen de norm voor de eerste en tweede auto parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein.
 • Ponte Vecchio

  Ponte Vecchio: bewoners met één gekochte parkeerplaats per appartement komen in aanmerking voor een parkeervergunning voor een tweede auto. De bewoners met twee gekochte parkeerplaatsen komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Betalen tot 21.00 uur
Betaald parkeren gaat gelden van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 18.00 uur en op vrijdagavond tot 21.00 uur.  Het betaaltarief wordt €1,00/uur. Mocht het invoeren van parkeerregulering tot 18.00 uur onvoldoende effect hebben, dan kan dit in de toekomst uitgebreid worden naar 21.00 uur. Belangrijk is dat ook de Hazepolder dan meegenomen wordt in de afweging.

De commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) is op 6 februari, 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is openbaar en voor inspreken kunt u contact opnemen met de griffie. Aanmelden kan tot 16.00 uur op de dag van de commissievergadering. Dit kan via e-mail griffie@purmerend.nl of telefoon (0299) 452 713.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

3 comments

 1. Maarten Kuiper schreef:

  Zou het niet fatsoenlijk zijn om de bewoners naar hun mening te vragen???
  En niet via de buurtvereniging,omdat de meerderheid van de bewoners geen lid zijn van de buurtvereniging.

 2. H van Wijk schreef:

  Voor ouderen met smalle beurs en slecht ter been, zal het steeds moeilijker worden. Heb je een vaste parkeerkeerplek dan is het het beste de auto zo snel mogelijk op een “vrij parkeer”plek neer te zetten. Dan degene bellen om ze daar op te halen en voor de deur af te te zetten. Anders zou je geen bezoek van ouderen of jongeren met berperking kunnen ontvangen.

 3. Jordy Adriaanse schreef:

  De parkeer druk komt voornamelijk aan de zuidelijke kant van de Wolgalaan te liggen. Het is een kwestie van tijd dat niet bewoners van de havenbuurten ook in de hofjes van de Piraeushaven en Rotterdamhaven zullen parkeren.
  Waarom zou je een vergunning nemen als je enkele meters verder gratis kunt parkeren. Het voorgenomen beleid van de Gemeente Purmerend is in mijn optiek onuitvoerbaar daar de belasting van de parkeerdruk onevenredig veel bij de bewoners van de havenbuurten komt te liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *