Parkeerregulatie Weidevenne van de baan

02/03/2018

Bewoners van Piraeushaven, Genuahaven en Rotterdamhaven konden op woensdag 17 januari in Grand Café Heel Europa vragen stellen en hun mening geven over de voorgestelde parkeerregulering rondom Heel Europa. Veel ondernemers en bezoekers uit de binnenstad parkeren hier, en mede door de bouw van appartementencomplexen is meer parkeerdruk ontstaan in de wijk. Als oplossing voor dit probleem stelde de gemeente voor om parkeerregulering in te voeren. Dit zou betekenen dat bewoners een vergunning kunnen aanvragen en auto’s zonder vergunning betalen een uurtarief om in het gebied te kunnen parkeren.

Stevige discussies
Een kleine honderdvijftig bewoners maakten van de gelegenheid gebruik en naast vele vragen ontstonden er ook stevige discussies. De meeste bewoners begrepen wel dat er iets moet gebeuren, maar niet iedereen zag betaald parkeren als oplossing. Ook een aantal bewoners van straten die niet onder de voorgestelde regeling zouden vallen, kwamen hun zorgen delen, want het was wel duidelijk dat de parkeerproblemen langzaam opschuiven.

Na de bijeenkomst zijn enquêteurs de deuren langs gegaan om bewoners hun mening te vragen over de voorgestelde parkeerregulering. Er kon via een formulier worden aangeven voor of tegen te zijn. Daaruit blijkt nu dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is. 57% van de bevraagde bewoners is tegen en 38% stemde voor. Daarmee is parkeerregulatie voor dit gebied van de baan.

Intussen wordt gewerkt aan vermindering van de parkeerdruk. Dertien parkeerplekken naast Heel Europa worden aangemerkt als betaald parkeren, waardoor het gebouw bereikbaar blijft voor korte bezoeken zoals aan het consultatiebureau. Wooncompagnie gaat de verdeling van de plekken op het parkeerdek herzien, waardoor het dek optimaal gebruikt kan worden.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Michael Lanting, wijkmanager Weidevenne, via 0299 452452.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *