Nieuwe inrichting groenstroken Weidevenne

28/03/2022

Onlangs is de gemeente op meerdere plekken in de stad begonnen met werkzaamheden aan het groen. Ook Weidevenne komt aan de beurt, in de Australielaan, Sydneystraat, Melbournestraat, Darwinstraat en Canberrastraat wordt op verzoek van meerdere bewoners een aantal groenstroken opgeknapt omdat deze niet meer goed te onderhouden zijn. De nieuwe beplanting wordt naar verwachting medio april aangeplant. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. De plantvakken worden binnenkort leeggehaald. Er wordt gestart met het verwijderen van struiken in de plantvakken.

Daarna wordt de grond waarin de meeste onkruidwortels zitten gedeeltelijk uitgegraven en komt er nieuwe, schone grond in en worden de vakken weer ingeplant. In de Melbournestraat, de Darwinstraat en de Canberrastraat worden alleen de gedeelten grenzend aan de parkeerplaatsen opnieuw ingeplant. De andere vakken worden opnieuw ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel. Hier worden geen nieuwe heesters aangeplant omdat deze, door onkruiddruk in combinatie met het schuine talud, niet goed te onderhouden zijn. Deze gedeelten wordt twee à vier keer per jaar gemaaid.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marcel van Steen (0299) 452 452 of stuur een e-mail naar omvormingengroen@purmerend.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.