Kanaaldijk krijgt parkachtige uitstraling

21/09/2021

De gemeente is vorig jaar begonnen met een groenplan voor de Kanaaldijk tussen de Melkwegbrug en Spoorbrug. Eind januari 2021 konden bewoners van de Zuiderpolder die uitzicht hebben op de Kanaaldijk en bewoners van Borghesepark, Loirestraat, Wales en Ponte Vecchio hun mening geven over het plan van aanpak voor het groengebeuren aan de Kanaaldijk. Naast veel positieve reacties waren er ook voorstellen voor aanpassingen. Het definitieve ontwerp is nu klaar en de plannen worden technisch verder uitgewerkt.

De bomen langs de Kanaaldijk tussen de Melkwegbrug en de spoorbaan zijn jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijke boomdeskundige. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat het overgrote deel van de bomen in (zeer) slechte staat verkeert. De verwachting is dat ze nog een levensduur hebben van één tot vijf jaar. Deze bomen kunnen niet blijven staan in verband met de veiligheid voor de omgeving, daarom is besloten deze bomen te kappen. Een paar bomen waren zo slecht, dat deze al eerder gekapt zijn.

Veiligheid
Er komen ongeveer zestig bomen en achttien meerstammige struiken terug. Alle bomen, die een levensverwachting van vijf jaar of meer hebben, blijven staan. Dit sluit ook aan op het gemeentelijke bomenplan. De bomen die blijven staan, worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. Na elke controle wordt de levensverwachting bekeken en eventueel ingegrepen als dit vanuit veiligheidsoogpunt nodig is.

Planning
De kapvergunning voor de te kappen bomen nabij het Borghesepark wordt binnenkort aangevraagd. Daarna worden de kabels omgelegd en/of verwijderd. Naar verwachting worden de bomen in november gekapt en worden aan het eind van die maand de nieuwe bomen en struiken geplant. Direct omwonenden ontvangen voor de uitvoering nog een brief van de gemeente.

 ‘Het gebied tussen de Melkwegbrug, de spoorbrug, het Noordhollands Kanaal en de bebouwing wordt een parkachtig gebied. Beleving van ruimte, groen, water en ontmoeten is hier belangrijk. Je kunt hier fietsen, wandelen, vissen of sporten, maar ook rustig op een bankje over het water staren. De bomen staan niet in strakke lijnen, maar staan ‘los’ in de ruimte. Hierdoor valt er wat te zien en te beleven. Er wordt veel gebouwd in onze stad en groen draagt enorm bij aan de leefbaarheid in de stad. Oudere bomen zijn goed voor de biodiversiteit. Hier leven heel veel insecten, mossen en vogels op en geven veel verkoeling.’

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *