Kan het licht aan bij FC Purmerend?

11/05/2020

Het college stelt de raad voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven inzake de plaatsing van zes lichtmasten op het sportcomplex FC Purmerend aan de Savannestraat 51-53. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn twee zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om af te zien van afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen dan wel tot het weigeren van de omgevingsvergunning.

De aanvraag van 27 mei 2019 voor een omgevingsvergunning voor de plaatsing van zes lichtmasten op het sportcomplex FC Purmerend aan de Savannestraat 51-53 voorziet in de behoefte aan voldoende sportvoorzieningen en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Bewuste keuze
Het ervaren van enige geluids- en/of lichtoverlast wordt gezien als inherent aan het (gaan) wonen in de nabijheid van een voetbalvereniging en het huidige bestemmingsplan laat ter plaatse reeds lichtmasten toe tot een hoogte van 9 meter. De aangevraagde lichtmasten zijn 15 meter hoog. Dat is een bewuste keuze: Met minder hoge lichtmasten kijk je eerder in de verlichting en zijn meer dan zes lichtmasten noodzakelijk om het betreffende veld te verlichten.

Evaluatie
De situatie wordt op twee momenten met omwonenden geëvalueerd: direct na plaatsing van de lichtmasten en een aantal maanden na plaatsing. Indien noodzakelijk neemt Spurd, de aanvrager van de omgevingsvergunning, aanvullende maatregelen om onevenredige lichthinder te voorkomen. Gelet op het vorenstaande is het gemeentebestuur van mening dat er geen sprake zal zijn van een onevenredige geluids- en/of lichtoverlast.

Licht uit
De trainingen op het natuurgrasveld duren uiterlijk tot 22.00 uur. De verantwoordelijke trainer van de laatste groep die op het veld traint doet de verlichting uit. Via een tijdklok wordt het licht sowieso om 22.30 uur uitgeschakeld. Dit acht het gemeentebestuur niet onredelijk en is in overeenstemming met de (milieu)regels in het Activiteitenbesluit milieubeheer1 . Lichtonderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake zal zijn van een onevenredige lichthinder voor omwonenden en verkeer op de A7.

Het voorstel wordt behandeld in de gecombineerde commissievergadering op 14 mei. De vergadering vindt niet plaats in de raadzaal van het stadhuis. De raad vergadert tijdelijk digitaal vanwege de landelijke maatregelen tegen het coronavirus.
De vergadering is vanaf 20.00 uur te volgen via Politiek Portaal en via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390). 

 

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

3 comments

  1. Mark Klokkemeijer schreef:

    Als toevoeging aan de Gemeentelijke berichtgeving mbt de twee zienswijze wil ik het volgende toelichten. Twee zienswijze zijn er ingediend. Een nietswetende lezer leest het als tweetallig.Een ervan betrekt namelijk 24 woningen waarmee 50 personen getekend hebben tegen de komst van deze lichtmasten.Het beoogde rendement voor extra trainingscapaciteit staat hier erg ter discussie. In ieder geval zijn er 24 huishoudens er niet mee eens.Politiek correct wordt dit niet genoemd. Wel dat er geen belemmeringen zijn voor de natuur en het vissenstelsel…..tot in hoeverre heeft een bewoner inspraak op een voorgenomen besluit van geen bedenkingen cq wel niet aanpassing van een bestemmingplan.Kortom de lichtmasten komen er gewoon.Spurd blij,FC Purmerend blij en 24 omwonenden niet blij.

  2. Mark Klokkemeijer schreef:

    Recticatie, laatste zin moet 50 omwonenden zijn ipv 24

  3. H.Coffeng schreef:

    Er heeft geen participatie met de betrokkenen binnen de omgevingswet plaatsgevonden derhalve is de procedure niet goed gegaan Ook speelt mee dat de gemeente onvoldoende oog heeft voor de belangen van de bewoners speelt mee dat de huidige capaciteit met verlichting voldoende is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *