HOP nog geen gelopen race

06/09/2020

Wie dacht dat na drie jaar vergaderen, flyeren, overleg en onderzoek door hondenbezitters in Weidevenne, Wheerrmolen en de Gors om speel- en uitrenvelden voor hun trouwe viervoeters te verwezenlijken een gelopen race is, kwam tijdens de commissievergadering SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) van een koude kermis thuis  De plannen werden in juni 2019 aangeboden aan de wethouder en bekeken en bijgeschaafd tot een uitvoerbaar plan. Maar zoiets kost geld. Ongeveer vierhonderdduizend euro, en daar mocht de commissies zich over uitspreken.

Voor een vrijwel lege publieke tribune maken zeven bewoners gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. De eerste inspreker is blij met de plannen en wijst op de toevoeging voor ouderen. “Niet alles is opgenomen, maar ik ben toch tevreden. Je moet geven en nemen. Alleen nog een paar bankjes erbij zou fijn zijn.” Andere insprekers zijn minder tevreden. Vooral het niet opruimen van hondenpoep en te dicht bij de woningen zijn terugkomende opmerkingen.

Geen wijkkrant
Ook wordt gesproken over aantasting van de leefomgeving en is er bezwaar van bewoners bij de schiereilandjes in Weidevenne. Volgens de inspreker is honden uitlaten daar vrijwel onmogelijk en zijn bewoners niet of nauwelijks ingelicht over de plannen. “De eilandjes zaten eerst niet en daarna weer wel in de plannen.”  Meermalen wordt aangegeven dat bewoners niet op de hoogte waren: “De wijkkrant ontvangen we al heel lang niet meer.”

Overhandigen voorstellen HOP aan Eveline Tijmstra, juni 2019

Overhandigen voorstellen HOP aan Eveline Tijmstra, juni 2019

Verdeelde fracties
Bij de fracties zijn de meningen verdeeld. De VVD heeft lof voor het project, ’goed initiatief, maar wel een gigantisch bedrag’. De Stadspartij vindt de participatie goed geslaagd, ‘geeft minder overlast in de wijken, maar kost ook heel veel geld’. D66 noemt het plan een mooi stukje burgerparticipatie, ‘maar je kan het niet iedereen naar de zin maken’. Groen Links is ook blij met het initiatief uit de samenleving, ‘maar hou wel rekening met de natuur’. Ouderenpartij AOV ziet een toegevoegde waarde voor mens en dier en ‘een goed project voor ouderen tegen eenzaamheid’. Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen kunnen meedoen aan participatie en ziet graag een bankje bij de uitlaatvelden. Gemeente Belangen Purmerend stelt dat belangen niet goed zijn afgewogen en ziet graag een bewonersonderzoek. Leefbaar Purmerend ziet al jaren weinig gebeuren voor hondenbezitters en spreekt van ‘hapsnapbeleid’. Zij vinden dat er genoeg uitlaatplekken zijn, ‘desnoods met de hond met de bus naar het Purmerbos’. De PvdA adviseert een kortere doorlooptijd en in een steeds drukker wordende stad goed naar het hondenbeleid te kijken.

Geschrokken
Wethouder Tijmstra wijst erop dat het geen participatieproject van de gemeente is, maar van bewoners. Het college kan de gebieden aanwijzen, en de raad gaat over het geld. Ook de wethouder is geschrokken van het hoge bedrag. Tijmstra: “Het is echter het eerlijke verhaal, het kan niet goedkoper. We kijken naar de belangen van de hele wijk, niet alleen naar hondenbezitters.“

Met de bus
Voorlopig is de uitkomst onzeker. Twee fracties zijn tegen het beschikbaar stellen van het gevraagde bedrag, drie zijn voor en vier gaan het nog bespreken. Tijdens de raadsvergadering zal duidelijk worden of de honden straks in de eigen wijk kunnen uitrennen of de bus moeten nemen naar het Purmerbos.

Bewonersavond HOP Weidevenne

Bewonersavond Hop Weidevenne

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *