Hoornsebrug staat er gekleurd op

14/10/2020

Na de beschilderingen in het Centrum, waaronder Padjedijk, Hoogstraat en Koemarkt is de man/vrouw met de kwast aan het werk geweest op de Hoornsebrug. Deze keer met gele verf, echter niet om aan te geven dat je er niet mag parkeren, maar om duidelijk te maken dat een hoge opstaande rand het fietspad scheidt van de rijbaan en het voetpad. Commissielid Mark Intres (D66), die ‘met gefronste wenkbrauwen’ een melding van de Fietsersbond onder ogen kreeg, stelde de kwestie aan de orde.

Bij de renovatie van de brug is de indeling van het wegdek veranderd en zijn de fietspaden aangepast. Het fietspad aan de kant van het brugwachtershuisje wordt als veilig ervaren, maar de kant van het oude postkantoor ziet de Fietsersbond als gevaarlijk, vooral voor de vele schoolkinderen die dagelijks gebruikmaken van de brug.

Oude situatie

‘De Fietsersbond maakt zich met name zorgen over de opstaande randen die het fietspad scheiden van de rijweg, vooral omdat hierdoor fietsers gemakkelijk kunnen vallen. Daarnaast is er sprake van een voor fietsers ongewenste optische versmalling. Volgens De Fietsersbond is ook de politie van mening dat de opstaande randen voor onveiligheid kunnen zorgen en is de bond gevraagd de situatie te bekijken. De mening van De Fietsersbond is duidelijk: “Het is een wonder dat deze situatie nog niet tot ongevallen heeft geleid.” De Fietsersbond heeft het probleem al meermalen aan de orde gesteld en met het stellen van een aantal technische vragen hoopt Intres (Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) meer duidelijkheid te krijgen over de situatie.’ weidevenner.nl 08-09-2020

Niet uitwijken
Op eerdere vragen van weidevenner.nl aan enige scholieren of zij de opstaande randen ook als gevaarlijk ervaren, werd ontkennend geantwoord.  “Wij vinden het wel vervelend dat we aan de andere kant bij het stoplicht (bij de Febo) niet allemaal tegelijk door het groene licht kunnen oversteken. Soms moet je twee keer wachten.” Na deze aanpassing heeft weidevenner.nl opnieuw enige passanten gevraagd of ze in deze beschildering de oplossing zien, maar dat blijkt niet het geval. ”Het blijft gevaarlijk.”

 

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *