Historie Weidevenne, deel 2

29/01/2018

Het is september 1998, en de totstandkoming van Weidevenne loopt volgens schema. Kwadrant III, dat het gebied beslaat tussen de Mandelabrug, Jan Blankenbrug en de Laan der Continenten is eind 1998 voltooid. Weidevenne telt dan ruim 2.000 bewoners en er zijn 1.100 huizen bewoond. De 1e bewoners wonen nu 1 jaar in hun nieuwe woningen, het is allemaal nog even wennen. Voor boodschappen bijvoorbeeld is men aangewezen op winkelcentrum de Zwanebloem in de Gors. Tuinen worden ingericht en men leert elkaar langzamerhand kennen.

Dierenartsenpraktijk
Op  1 augustus 1998 start de derde vestiging van Dierenartsenpraktijk Purmerend aan de Gangeslaan 80a. Mark Kreutzelman runde deze vestiging samen met zijn vrouw Wendy.

Weidekerkhuis
September 1998 vindt de opening plaats van het Weidekerkhuis aan de Sumatra 144. Dit is een woonhuis waar vanuit de kerk zich presenteerd in Weidevenne. Het functioneert als een inloophuis waar allerlei activiteiten plaatsvinden ten behoeve van alle wijkbewoners van Weidevenne, terwijl ieder die van buiten Weidevenne komt evenzeer hartelijk welkom is. Helaas is per 1 juli 2011 het Weidekerkhuis, door teruglopende belangstelling gesloten.

1e openbare basisschool in Weidevenne
Op 16 oktober werd de school officieel geopend door wethouder Jan ten Klei en droeg toen nog de werknaam openbare basisschool De Weidevenne. Die naam klonk goed en was, nog voor de school in augustus 1998 begon, inmid­dels een heel begrip geworden. Toch moest er een nieuwe naam komen. Het gemeentebestuur vond dat geen enkele school in Weidevenne naar de wijk genoemd mocht worden. Er zouden in Weidevenne immers nog meer scholen gebouwd worden. Het vinden van een naam voor de school viel niet mee. De nieuwe naam moest passen bij de straatnamen van de buurt die allemaal te maken hebben met het werelddeel Azië. Het eerste team vond de Koempoelan een mooie en toepasselijke naam. Koempoelan betekent ‘samenscholing’ en ‘bijeenkomst’ en is afkomstig uit het Maleis, de taal die in Indone­sië gesproken wordt. Een Koempoelan is ook een centrale plaats in een gebied waar mensen naar toe komen om te vergaderen, te vieren of te gedenken en om nieuwtjes uit te wisselen.

Op 1 januari 1999 veranderde de school van naam. Dat kostte toen een beetje moeite, maar inmiddels is de Koempoelan helemaal ingeburgerd. De Pondok – Maleis voor logeerhuis – is naast de school gebouwd en bestaat uit acht groepslokalen.

Update december 2016: start van renovatie van De Pondok, het bijgebouw van basisschool de Koempoelan. Een groepsgebouw met acht klaslokalen, dat 14 jaar goede dienst heeft gedaan. Het is altijd de bedoeling geweest dat het gebouw dat in het bezit is van Woningstichting Rochdale, zodra het niet meer nodig zou zijn voor het onderwijs, om te bouwen naar ander gebruik. En dat gaat nu gebeuren. Er komen acht woningen, waarvan er een paar zijn bestemd voor statushouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *