Historie Weidevenne 4

02/02/2018

Weideveld

In het jaar 2000 zijn er 3200 woningen opgeleverd. Dit  jaar staat vooral in het teken van de ontsluiting van kwadrant II wat gebeurd door de aanleg van een ecologische verbindingszone. In de nota ruimtelijke ordening van het Rijk/Provincie is opgenomen dat naast huizen ook altijd groen en water aangelegd moet worden.

Het ecologisch gebied, het Weideveld, bevat 22 ha en ligt aan de westkant van Weidevenne en tegen de  Wormerringvaart. Het is een typische veenweide gebied met smalle langgerekte eilandjes die zijn ingericht afwisselend als veenbos of rietland. Het ligt in de bedoeling dat de natuur hier ongestoord zijn gang kan gaan. Deze waterrijke zone met een typische veenweidebeplanting biedt mogelijkheden voor uitwisseling van planten- en diersoorten tussen de grote natuurgebieden is een natuurlijke buffer tussen de woonwijk en de polder de Wijde Wormer.

Stokkenbrug
In hetzelfde jaar wordt waar het Weideveld het smalst is, zo’n 130 meter, een markante, bijna zwevende brug gebouwd, de Stokkenbrug. Een ontwerp van bouwkundig ingenieur Jord den Hollander. In 1e instantie zou er een houten brug komen maar dankzij een bijdrage van de Stichting Weidevenne is het iets bijzonders geworden. De brug is zelfs genomineerd geweest voor de nationale staalprijs  2002 in de categorie Infrastructuur en overige staalconstructies. De ecobrug, zoals hij in de volksmond wordt genoemd, heeft een 144m lang wegdek van 3m breedte opgehouden door schuin naar buiten staande afgetuide masten van elk 8 meter. Het brugdek is uit ecologische overwegingen opgebouwd uit aluminium onderdelen.  Het is een fiets/voetgangersbrug voor vooral recreatief verkeer. Het ontwerp en constructie doen sterk denken aan elkaar tegenwerkende natuurkrachten. De gemeente Purmerend wilde een gezichtsbepalende brug die de beleving van het natuurgebied zo min mogelijk zou belemmeren. Dit is zeker gelukt; de Stokkenbrug is één van de meest bijzondere en waardevolle plekken van Weidevenne.

Stokkenbrug

Woningen
Kwadrant II schiet al aardig op. Er zijn inmiddels 603 woningen met 4 speelplekken.  Zo langzamerhand zijn de verschillen in de woningen steeds beter te zien. Het is duidelijk dat de ontwerpers hebben ingespeeld op de woonwensen. De waterloopstructuur is zoveel mogelijk intact gehouden en er zijn woningen gebouwd met een sterke relatie met het water, zoals de kanaalwaterterras- en vlonderwoningen. Het zijn woningen met een duurzame bouw wat wil zeggen dat er milieuvriendelijke materialen zijn gebruikt en waar dit kon is het milieu ontzien.

De waterlopen, boerderijen en de meer dan 1000 jaar oude Melkweg zijn zoveel mogelijk gehandhaafd. 30% van de woningen in Weidevenne zijn gebouwd in de sociale sector, 70% in de marktsector waarvan 10%  gestapelde bouw is.

Watervilla’s in deelwijk Amerika

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *