Het Twiske op slot en geen muziek meer

04/10/2020

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft recreatiegebied Het Twiske per direct tot verboden gebied verklaard tussen 22.00 en 06.00 uur. Ook het meenemen van geluidsapparatuur is niet meer toegestaan. Het verbod is beperkt tot in het gebied gelegen open plaatsen. Het gaat met name om openbare wegen, plantsoenen, speelweiden en parken. Hierdoor vallen particuliere woningen en erven horeca inrichtingen, of andere voor publiek openstaande inrichtingen buiten het verbod. Het verbod maakt mogelijk dat toezichthouders of politie handhavend kunnen optreden.

Achtergrond van dit besluit is gelegen in het feit dat er in de afgelopen maanden diverse illegale popup-feesten zijn georganiseerd in recreatiegebieden in de regio. Deze feesten gingen gepaard met muziek en dansen. Daarbij werden onder andere de regels omtrent de anderhalve meter zoals opgenomen in artikel 2.2 van de Noodverordening, niet gewaarborgd. Het aantal positief geteste jonge mensen (tussen de 19 en 29 jaar) is relatief hoog. De genoemde feesten worden vooral bezocht door deze doelgroep. Degelijke popup-feesten worden dan ook gezien als een bron waarbij de kans op verspreiding van het COVD-19 virus groot is.

Onvoldoende grip
Met de bestaande juridische instrumenten is het onvoldoende mogelijk om grip te krijgen op de organisatoren achter de feesten en om de deelnemers aan de feesten aan te spreken. Door het aanwijzen van dit recreatiegebied als gebied, waar het niet toegestaan is zich ’s nachts aldaar te bevinden wordt beoogd dat het organiseren van of deelnemen aan nachtelijke feesten in het aangewezen gebied wordt voorkomen. Er is gekozen voor een periode van 22:00 uur tot 06:00 uur, omdat de illegale feesten vooral in de nachtelijke uren werden georganiseerd.

Bezwaar
Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Postbus 150, 1500 ED Zaandam. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schort de uitvoering van het besluit niet op. Wanneer u bezwaar maakt kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bij de President van de Arrondissementsrechtbank in Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het adres is: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *