Gemeenteraad gaat de (Koe)markt op

27/05/2020

Ondanks de coronaperikelen gaan de vergaderingen van de gemeenteraad en commissies door, want de stad moet toch worden bestuurd. Met z’n allen in de raadszaal of vergaderkamer kan nu even niet, en daarom wordt er voorlopig via de laptop vanuit huis vergaderd. Ook geïnteresseerden, die normaal op de publieke tribune de vergaderingen bijwonen, kunnen alles volgen via RTV Purmerend.  Zelfs inspreken tijdens commissievergaderingen is mogelijk, daarover is alles te vinden op www. https://raad.purmerend.nl/nl. Tijdens de komende raadsvergadering van 28 mei 2020 staat het vervolgtraject (wat gaan we doen) met de wekelijkse warenmarkt op de agenda.

Tijdens de commissievergadering SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) van 16 september 2019 is van gedachten gewisseld over een door het college voorgesteld plan. Daarin wordt gedacht aan openstelling van de Nieuwstraat voor verkeer tijdens de markt en het compacter maken van het marktgebied. Een deel van de markt kan dan naar de Koemarkt worden verplaatst. Een andere gedachte is het flexibeler omgaan met de lijst voor branchering (welke spullen) en anciënniteit (hoe lang staat de handelaar al op de markt). Ook het verlagen en/of bevriezen van de marktgelden wordt overwogen. Tot slot wordt gedacht aan een betere samenwerking tussen marktkooplui en de detailhandel met daarnaast een echte marktmeester.

Stadspromotie
Alle veranderingen of aanpassingen kosten natuurlijk geld, en dat is ook hier het geval. Bij de begroting (huishoudboekje) is rekening gehouden met een bedrag van 150.000 euro voor stadspromotie en het college gaat bij de Stichting Stadspromotie aankaarten om een deel van dat geld in te zetten voor een promotiecampagne voor de markten.

Marktaanbiedingen
Onze reporter heeft een rondje markt gedaan en een zeker niet wetenschappelijk en  representatief onderzoekje ingesteld. Gewoon een paar marktbezoekers aangesproken en wat vragen gesteld. Natuurlijk wel op gepaste afstand. Bijna alle ondervraagden zien de kramen liever dichter bij elkaar en meer variatie in het aanbod. Over het verplaatsen naar de Koemarkt lopen de meningen uiteen. De een vindt het prima, een ander wil graag een ‘rondje lopen’. Opvallend is dat vrijwel alle ondervraagden aangeven graag ‘naast kledingwinkels meer initiatief van andere winkeliers te willen zien’. Bijvoorbeeld tijdens de markt een kraam bij de winkel met marktaanbiedingen.  

Stemverklaring
Het voorstel van het college is tijdens de commissievergadering bestempeld als hamerpunt en dat betekent dat er in principe niet over gedebatteerd wordt tijdens de raadsvergadering. Een paar fracties wilden er na de commissievergadering eerst intern nog over praten en die kunnen tijdens de raadsvergadering een stemverklaring afleggen.   

1958, Lappenmarkt Nieuwstraat

1958, Markt Westerstraat

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *