De gemeente geeft antwoord

02/07/2018

Waarom wordt er in mijn wijk niet gemaaid?
Er zijn verschillende typen maaiwerk. Gazon en hondenroutes: deze maaien wij 20 keer per jaar. Gras met bloembollen: voor het behoud van de bloembollen, worden die delen 8 tot 10 weken na de bloei gemaaid. Hoog gras: deze week is de eerste maaironde gestart. De tweede ronde is in september. Ecologisch: afhankelijk van de ontwikkeling van beschermde planten wordt er gemaaid. Vanaf half mei tot 1 oktober worden verschillende bermen gemaaid. Tegenwoordig laat het Hoogheemraadschap in de eerste maaironde 40% van de begroeiing staan als schuilplaats voor insecten. In de maaironde in het najaar blijft ongeveer 10% staan en op sommige plekken zou dat meer kunnen zijn als dit mogelijk is. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid maar ook voor waterafvoer en voor schoner water.

Ik heb een melding gedaan over onkruid, maar er is nog niets gedaan. Wanneer komen jullie langs?
De afgelopen jaren is er een achterstand ontstaan in het onkruidbeheer. Momenteel wordt er hard gewerkt om die achterstand in te lopen. De teams zijn per wijk verdeeld en lopen blok na blok na. Elke zes weken staat op dit moment een schoffelronde gepland, het kan dus enige tijd duren voordat een team bij u in de straat komt.

Er staat veel riet in de sloot, waarom wordt dat niet verwijderd?
Het waterschap pleegt in Purmerend onderhoud aan de sloten. Dit maaien doen we voor de water aan- en afvoer en ook voor schoner water. Vroeger werd een sloot in zijn geheel gemaaid en werd er weinig rekening gehouden met de ecologie, alleen met waterafvoer. Tegenwoordig laten we in onze eerste maaironde in het voorjaar 40% van de begroeiing staan (schuilplaats voor dieren) en in de ronde die we in het najaar doen ongeveer 10%. Het Hoogheemraadschap maait de oevers om en om. Na twee jaar is de sloot één keer gemaaid. Tip: nabij vlonders is het raadzaam om het jonge riet in het voorjaar tot net onder de waterlijn af te knippen. Daarmee kan het waterbeeld worden behouden.

Er staat hoog gras en/of onkruid op de uitzichthoeken. Waarom maaien jullie dit niet?
Onze uitvoeringsdienst werkt volgens een planning bij het maaien. Het warme weer van de laatste weken is heerlijk voor de zonaanbidders maar zorgt er ook voor dat het onkruid snel groeit. De teams in de wijken moeten daar op letten. Constateert u dat het gras of onkruid op zichthoeken dusdanig hoog staat dat dit mogelijk tot een gevaarlijke situatie leidt, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Deze meldingen krijgen voorrang op andere werkzaamheden. Geef hierbij goed aan welk gevaar de situatie met zich meebrengt.

Het gras staat hoog in de hondenuitloopgebieden. Waarom wordt dit niet gemaaid?
De eerste maaironde van hoog gras is altijd rond de langste dag. Het gazon en de hondenuitlaatstroken moeten frequent (20x) worden gemaaid. Als u merkt dat dit niet gebeurt, kunt u dit bij ons melden.

Waarom blijft het weggehaalde groen liggen ?
Het gemaaide groen ruimen we een paar dagen later op, zodat het kan drogen en om zaden de kans te geven om op de grond te vallen. Na enige tijd laten wij een machine het maaisel oprapen die het gemaaide groen direct in keurige balen perst.

Welk stuk is voor de gemeente en wat is voor de bewoner zelf?
Het onderhoud van het gras loopt tot aan de schutting. Obstakels en randen langs schuttingen worden vier keer per jaar met een kleine machine gemaaid.

Wat doen jullie met de grasaren? Honden hebben hier veel last van.
Voor het tegengaan van grasaren is geen speciale maaironde. Voor hondeneigenaren is het belangrijk om de terreinen waar honden los mogen lopen te beoordelen op mogelijke risico’s voor hun trouwe vriend. Nabij of in de losloopterreinen liggen ook stukken met hoog gras of bloemrijk gras.

Voor een bewonersmelding bel 0299-452 452 of klik op de link.
Bron gemeente Purmerend

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *