Financieel (kerst)cadeautje voor Purmerend

28/12/2020

Purmerend gaat als centrumgemeente over de maatschappelijke opvang en daarbij behorende financiën voor Purmerend, Beemster, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer. De gemeente heeft het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’ opgesteld, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarvoor een bedrag van ruim een miljoen euro toegekend. Gemeente en de partners zijn blij met de visie en alle aandacht die er vanuit het kabinet is ter bestrijding van dakloosheid. ,,We maken graag gebruik van de mogelijkheden om aanvullende maatregelen te organiseren om de dakloosheid de komende jaren in onze regio zoveel mogelijk terug te dringen.”

 In dit plan zijn per thema een aantal acties toegelicht, die hieraan bijdragen, zoals:

  • Een proef voor de uitbreiding van de wijkteams met GGZ-kennis en kennis van armoedepreventie (voor twee jaar).
  • Het toevoegen van laagdrempelig aanbod van sport en ander soort activiteiten als klussen en tuinwerkzaamheden op opvanglocaties, om met de mensen te werken aan activering en herstel bij de Zeevangstraat.
  • Starten van een pilot van ervaringsdeskundigen aan de Zeevangstraat. Ervaringsdeskundigheid is een goed middel om een brug te slaan tussen cliënten en medewerkers van de gemeente. Op basis van de ervaringen uit de pilot wordt na twee jaar gekeken in hoeverre het wenselijk is deze inzet permanent te organiseren.
  • Starten van een pilot om GGZ-kennis in de nachtopvang te verbeteren. Met de benodigde middelen mensen met GGZ-expertise toevoegen aan het personeel van de nachtopvang en daarnaast het huidige personeel waar gewenst ondersteuning en begeleiden in uitbreiding van hun kennis van GGZ. 

Duurzaam
De gemeente heeft het ministerie meegegeven dat alle betrokken gemeenten willen meewerken aan duurzame maatregelen. Voorop staat daarbij het creëren van permanente (betaalbare) woningen en het ondersteunen van woningcorporaties om de voorraad sociale huurwoningen uit te breiden. Daarop zet de gemeente vol in.
De acties die met deze subsidie kunnen worden uitgevoerd verbeteren de mogelijkheden voor het voorkomen van dakloosheid en dragen bij aan een goede overgang vanuit de opvang naar een reguliere woning.

Zeevangstraat 2

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *