Een aantal zaken die de Kerngroep graag met u wil delen

05/03/2011

Onjuist parkeergedrag Lissabonhaven

Als vervolg op de melding van ongeoorloofd parkeergedrag bij de Lissabonhaven aan de zijde van het Tiranapad meldt de Kerngroep dat de wijkmanager de afdeling “Handhaving” verzocht heeft om extra controle uit te voeren. Handhaving heeft betrokkenen op het onjuist parkeergedrag aangesproken en medegedeeld dat parkeren daar niet is toegestaan. Daarbij was de toerit tot het trottoirdeel uitsluitend toegankelijk via een grote groenstrook.

Aan dit verzoek is gevolg gegeven.

Wateroverlast bij de Prauwoever

Het voetpad Prauwoever langs de Burgsloot is als gevolg van regen op het laagste deel ondergelopen. Het gebruik door voetgangers was niet meer mogelijk. Oorzaak van de grote hoeveelheid regenwater is het gevolg van onvoldoende afvoer naar de naast gelegen Burgsloot. De afwateringssleuven waren geheel met vuil, gras en aarde dichtgeslibd. De Gemeente heeft op verzoek van de omwonenden de afwateringssleuven weer open gemaakt en bij de betonnen rand is alle aarde en vuil verwijderd.

Grote hoeveelheid regenwater op de Melkweg

De Kerngroep heeft geconstateerd dat bij de Melkweg ter hoogte van de Amazonelaan de afwatering van hemelwater niet mogelijk is doordat dit deel lager gelegen was als de waterafvoerput. Hierdoor ontstond bij regelmaat een grote plas water over het gehele wegdek van dat deel van de Melkweg. De Gemeente heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat de afvoerkolk onjuist was geplaatst bij herinrichting van de rotonde. De Gemeente heeft toegezegd dat de afvoerkolk verplaatst zal worden.

Wonderfontein

Wonderfontein

Op verzoek van bewoners en de Kerngroep heeft de ambtelijke werkgroep, na onderzoek, besloten om de twee kruisingen in de straat Wonderfontein in de Baaienwijk opnieuw in te richten en wederom bolvormig te maken om de veiligheid van de kruisingen te verbeteren.

Australiëlaan

De Kerngroep heeft geconstateerd dat als gevolg van werkzaamheden van het schoonmaken van de ramen bij het gebouw Zuidland, grote schade is ontstaan aan de middenberm en de groenstrook in de Australiëlaan. Doordat het materiaal voor het schoonmaken over een deel van de rijweg geplaatst was, is het doorgaande verkeer over een deel van de middenberm gereden met als gevolg de schade. De Gemeente zal een onderzoek instellen en trachten de schade te verhalen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

3 comments

 1. matie54 schreef:

  Geen idee hoeveel werk dat is maar het zou mooi zijn als bij de artikelen een link komt die de lokatie van het item aangeeft. Burgsloot? Prauwoever? Geen idee! Leren we meteen de wijk wat beter kennen.

  1. Conny Dijkstra schreef:

   Goed idee, heeft de redactie gelijk opgepakt. Kijk maar.

 2. Matie54 schreef:

  Mooi!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *