Definitief voorstel tijdelijke woningen Kanaaldijk

08/11/2018

Het ontwerp voor de locatie Kanaaldijk tijdelijke woningen is klaar. Er komen 18 tot 21 tijdelijke woningen, die uitkijken op het Noordhollands Kanaal. Als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft over het ontwerp, dan kan het bouwrijp maken van de grond beginnen en kunnen hier de eerste tijdelijke woningen worden geplaatst. Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de tijdelijke woningen is afgesproken met de raad om per locatie nog een definitief besluit te nemen op het moment dat de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd, het globale ontwerp gereed is en participatie heeft plaatsgevonden. Voor de locatie Kanaaldijk is dat moment bereikt.

Belangrijkste kenmerk van het ontwerp is dat het een gebouw in drie lagen is voor 18 tot 21 tijdelijke woningen (exacte aantal hangt af van maatvoering woningen) met uitzicht op het Noordhollands Kanaal. Vanwege de directe nabijheid van de binnenstad en openbaar vervoer komen er geen parkeerplaatsen voor de bewoners.  Aan de zijde van de Kanaaldijk worden vier parkeerplaatsen gerealiseerd. Voor de woningen geldt een ‘nul-vergunningen regime’. Dat wil zeggen dat de tijdelijke bewoners geen parkeervergunning kunnen aanvragen. Aan de noordzijde is een berging/fietsenstalling voor de bewoners opgenomen. De huurders selectie houdt hier rekening mee.

Bestemmingsplan
De locatie aan de Kanaaldijk valt binnen het geldende bestemmingsplan ‘West
1990’. De gronden hebben de bestemming ‘Woondoeleinden II’. De tijdelijke woningen passen binnen deze bestemming. Hiervoor wordt een reguliere omgevingsvergunning aangevraagd. De aanbesteding voor de aanschaf van de tijdelijke woningen is bijna klaar. Naar verwachting worden de eerste woningen aan de Kanaaldijk voor de zomer opgeleverd.

Gemeenteraad
De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van het ontwerp van de locatie kanaaldijk. De raad kan op grond van artikel 169 van de Gemeentewet bedenkingen kenbaar maken. Indien er geen bedenkingen zijn of deze niet door een meerderheid van de raad worden gesteund wordt het besluit tot uitvoering gebracht.

Voor wie
De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor Purmerenders die met spoed een woning nodig hebben. Inwoners van Purmerend die minimaal zes maanden in Purmerend wonen of mensen die een maatschappelijke, sociale of economische binding met Purmerend hebben.

Direct toewijzen
Een deel van de woningen (70 %) wordt beschikbaar voor kandidaten die, op basis van maatwerk, een woning toegewezen krijgen. Dit kan gaan om:
– mensen die beschikken over een urgentieverklaring
– mensen die uitstromen uit wonen op maat
– mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Dit kan bijvoorbeeld gaan om jongeren die niet meer thuis kunnen blijven wonen of mensen die een woning zoeken in verband met complexe familieomstandigheden.

Naast de spoedzoekers, zijn er ook veel Purmerenders (met name jongeren), die al lang op zoek zijn naar een eigen woning. Het college heeft besloten om 30 procent  van de woningen beschikbaar te stellen aan mensen die niet tot een specifieke doelgroep behoren. Deze woningen worden op basis van loting toegekend.
De WMO-organisatie van de gemeente gaat een grote rol spelen in het toewijzen van de woningen. Zij bepalen aan de hand van een intake en de achtergrond van de kandidaat of deze al dan niet geschikt is voor een directe toekenning van een tijdelijke woning. Het beheer wordt ondergebracht bij een externe organisatie. Zij nemen het administratief, het sociaal en het technische beheer voor hun rekening. De manier van aanmelden voor een woning wordt in afstemming met de externe beheerorganisatie nog nader uitgewerkt.

De huurder krijgt een huurcontract voor maximaal twee jaar. Langer dan twee jaar maakt dat er huurbescherming ontstaat voor de huurder. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere woning binnen deze twee jaar.
De huurprijs is € 500,- euro per maand. Afhankelijk van het toetsingsinkomen van de huurder, is het mogelijk om voor een huurtoeslag in aanmerking te komen.
De toewijzing van de tijdelijke woningen gaat buiten het reguliere systeem om. De mensen behouden hierdoor hun inschrijfduur bij Woningnet of Woonmatch.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *