Corona in Weidevenne of juist niet!?

07/04/2020

Burgemeester Don Bijl

Beste Weidevenners,

Wij volgen, denk ik, bijna allemaal de landelijke pers en wij proberen goed op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in de stad. Maar ook in de wijk gebeurt van alles. Dankzij de onvolprezen website Weidevenner.nl worden gelukkig ook in deze tijd de wijkgerichte zaken belicht. Veel waardering voor de vrijwillige redactie die er op een uitstekende wijze in slaagt de site in de lucht te houden. Daarnaast is er veel belangstelling voor de wijkkrant.

Hieruit blijkt dat het leven in de wijk belangrijk is voor mensen. Logisch, want de wijk is de directe leefomgeving. Die betrokkenheid moet in een nieuwe wijk als Weidevenne worden opgebouwd. Dit gebeurt met de naaste buren en met andere mensen in de straat. Kinderen zijn vaak aanleiding voor contact. Hondenbezitters komen elkaar tegen bij het uitlaten. Maar ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om met elkaar contact te zoeken. Dan is het fijn mensen om je heen te hebben die een zekere zorg en aandacht voor je hebben. Ik merk dat er in deze moeilijke tijd wat dit betreft mooie dingen gebeuren.

Corona is inmiddels doorgedrongen op allerlei plekken in de samenleving. Een onzichtbaar virus met heel ingrijpende gevolgen. Deze gevolgen zien wij dagelijks om ons heen. Onze leefomgeving is veranderd. Bedrijven en scholen gesloten. Er is zorg over de toekomst. Er is veel verdriet bij mensen die hun dierbaren verliezen of niet meer kunnen bezoeken. Het is zo goed om elkaar hierbij te ondersteunen, hoe moeilijk dit soms ook is. Mensen in de wijk kunnen hier heel belangrijk bij zijn.

Corona kunnen wij ook alleen maar gezamenlijk de baas worden door ons nauwgezet te houden aan de aanwijzingen en voorschriften. Dan kunnen wij verspreiding tegen gaan.Gelukkig gaat dit in de verreweg de meeste gevallen goed, behalve, helaas, bij het calisthenicpark. Laten wij in onze directe leefomgeving laten zien hoe het wél kan, want daar hebben wij zorg voor, toch?

De wereld ziet er deze dagen anders uit, maar staat niet stil. Het voorjaar laat zich van zijn zonnige kant zien. Via de webkrant worden wij op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen die nu spelen en wij worden mee terug genomen in het verleden van de stad. Van belang om het heden te begrijpen.
Als samenleving kunnen wij veel kracht opbrengen. Deze kracht is telkens zichtbaar in deze moeilijke tijd. Ik ben optimistisch over de toekomst als wij steun geven aan elkaar en zorg hebben voor elkaar. In de samenleving, in de wijk en thuis.

Don Bijl

Burgemeester

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *