Bewonersbrief HOP Weidevenne

26/04/2020

Het bestuur van de bewonersgroep HOP (hondenontmoetingsplek) Weidevenne had op 27 september 2019 een gesprek met wethouder Eveline Tijmstra en Willem van Kranenburg, ambtenaar hondenbeleid van Gemeente Purmerend. Gesproken werd over het plan HOP Weidevenne 2 dat de bewonersgroep op 12 juni jl. overhandigde aan de wethouder. In dit overleg zijn een aantal wijzigingen doorgenomen. Deze wijzigingen staan vermeld in de bewonersbrief die een dezer dagen verspreid is door de gemeente.

Beste bewoner, 
Sinds 2017 is de bewonersgroep HOP Weidevenne actief in uw wijk. Deze bewoners houden zich bezig met het ontwikkelen van een nieuw plan voor het uitlaten van honden. Op 18 april 2018 was er voor bewoners die naast een losloopgebied wonen een informatiebijeenkomst. Er was toen te weinig draagvlak voor het plan. De bewonersgroep heeft het plan aangepast om aan de bezwaren tegemoet te komen. Tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst op 20 maart 2019 waren de reacties over het algemeen positief. De bewonersgroep heeft de reacties in hun plan verwerkt en in deze brief leest u hoe het nu verder gaat. 

Nieuw plan bewonersgroep
De gemeente heeft dit nieuwe plan bekeken en aan de bewonersgroep worden nog een paar wijzigingen voorgesteld. In de bijlage vindt u twee tekeningen met de nieuwe plannen voor losloopgebieden, uitrenvelden, uitlaatstroken en verbodsgebieden voor honden zijn. In alle overige gebieden geldt een aanlijn- en opruimplicht. 

Uitrenveld locatie 1

– Op locaties 1 en 2 zijn twee nieuwe uitrenvelden gepland.  Een uitrenveld is een omheind gebied waar honden kunnen loslopen. Doordat het omheind is kunnen de honden niet ongecontroleerd het veld verlaten en daardoor voorkom je dat honden over wandelpaden, fietspaden of wegen kunnen rennen. Daarnaast is het voor hondenbezitters met een lichamelijke beperking mogelijk de hond hier straks veilig te laten loslopen omdat ze het gebied niet kunnen verlaten. Op het uitrenveld geldt een opruimplicht en dat betekent dat de hondenbezitters het veld zelf schoonhouden. Om dit te faciliteren worden er op uitrenvelden hondenpoepbakken geplaatst doe wekelijks worden geleegd.  
Voor het uitrenveld op locatie 1 moet nog een vergunning aangevraagd worden bij Rijkswaterstaat. De mogelijkheid bestaat dat dit gebied, in verband met de plannen om de A7 te verbreden, opnieuw moet worden ingericht. Voor de bereikbaarheid van locatie 2 is een brug gepland, de financiële haalbaarheid hiervan wordt op dit moment onderzocht.

– Locatie 3: Dit losloopgebied vervalt, omdat dit terrein uit veiligheidsoverwegingen ongeschikt is als losloopgebied of uitrenveld. Bovendien kan het drassige gedeelte niet opgehoogd worden, omdat hier een knooppunt van kabels en leidingen ligt. 

– Locaties 4 en 5 worden weer geschikt gemaakt als losloopgebied. Twee bruggen in deze gebieden komen te vervallen. Op de kaart is dit aangegeven met rode kruizen. 

– Locaties 6 en 7 blijven als losloopgebied gehandhaafd. 

Een aantal uitlaatstroken verdwijnt. Langs vervallen uitlaatstroken achter de Mississippistraat – Bisonstraat – Barbadosstraat worden hondenpoepbakken geplaatst om opruimen gemakkelijker te maken. Deze worden wekelijks geleegd. 
In het kwadrant Europa zijn nieuwe uitlaatstroken in het plan opgenomen.
De uitlaatstroken liggen direct langs het trottoir/fietspad en zijn maximaal twee meter breed. Hierdoor kunnen deze stroken efficiënter worden schoongemaakt. 

Verandering is nodig
Tot 2040 komen er zo’n 10.000 woningen binnen onze stadsgrenzen bij en dat vraagt ook de nodige voorzieningen. Sommige (tijdelijke) open ruimtes worden bebouwd, waardoor op termijn losloopgebieden en uitlaatstroken kunnen verdwijnen.  Doordat het in bepaalde gebieden van de stad drukker wordt en meer mensen gebruik maken van dezelfde openbare ruimte, is een schone gebruiksruimte belangrijk voor iedereen. Daar waar op termijn uitlaatstroken vervallen, worden extra hondenpoepbakken geplaatst om hondenbezitters beter te faciliteren bij de opruimplicht die dan geldt in die gebieden.  

Reageren
Wilt u reageren op de plannen of heeft u vragen dan kunt u deze uiterlijk 15 mei mailen naar hondenplanweidevenne@purmerend.nl. U kunt ook een brief sturen naar: Gemeente Purmerend, postbus 15, 1440 AA Purmerend, t.a.v. hondenplan Weidevenne. 

Het plan wordt in juni voor vaststelling voorgelegd aan het college van B&W, en als dat is gebeurt, leest u dit in de gemeentelijke bekendmakingen in het Purmerends Nieuwsblad (en op Weidevenner.nl). Hier leest u ook op welke manieren u dan eventueel bezwaar kunt maken. 

Met vriendelijke groet, Michael Lanting Wijkmanager 

Bijlage: tekeningen 

Hondenbeleid, tekening Weidevenne Zuid A3  / Hondenbeleid, tekening Weidevenne Noord A3

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *