Archeologische vondsten voor het eerst te zien

21/01/2011

Als onderdeel van het project Kinderen van Europa op reis gingen de kinderen van de Brede School de Weide  deze keer op reis naar het verleden.

Jan van Waard, voorzitter van de Archeologische Werkgroep Purmerend kwam op school iets heel bijzonders laten zien.

In 2009 voor aanvang van de bouw van de Brede School de Weide aan de Loirestraat, heeft de Archeologische Werkgroep opgravingen gedaan langs de waterkant van de Melkweg bij de toekomstige school. Deze vondsten zijn nog nooit getoond dus het is een bijzondere dag voor Weidevenne.

Bij de opgravingen zijn diverse voorwerpen gevonden uit de 12e en 13e eeuw, zoals een spinsteen met spindel, onderdeel van een spinnewiel uit rond 1200.

Jan heeft veel van die voorwerpen meegenomen en verteld hierover. Hij laat een stuk aardewerk zien uit 1720 wat erg lijkt op Keuls aardewerk (grijs met blauw). De kinderen van groep 5/6 van juf Ireen zijn enorm geboeid door het idee dat dit zomaar voor het oprapen ligt. Vooral als ze horen dat Jan  vanmorgen nog een voorwerp vond dat waarschijnlijk uit de 12 eeuw kwam. Sommige kinderen vertellen dat ze wel af en toe botten hebben gevonden. Die moesten ze alleen wel weggooien van hun ouders. Jan vindt dat jammer want die botten kunnen wel 600 jaar oud zijn! Volgens hem is er ook een grote kans dat je pijpekoppen kan vinden van de boeren die hier rond 1600 woonden. Zelfs een gewoon stuk steen blijkt een stuk van een wetsteen te zijn  die gebruikt werd om messen te slijpen.

Alle bodemvondsten met onder andere, delen van kruiken en andere gebruiksvoorwerpen zijn in een vitrine geplaatst in de aula van de school. Op deze manier blijft er naast alle nieuwbouw ook een stukje historie bewaard voor het nageslacht. En de kinderen? Zij weten nu dat de grond van de deelwijk Europa wel heel bijzondere schatten bevatten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *