Andere benaming, maar gewoon betalen

14/03/2020

Wie nu nog de borden in het voetgangersgebied in het centrum van Purmerend negeert, heeft grote kans in aanraking te komen met Dr. A. (Albert) Mulder. De heer Mulder staat niet persoonlijk op de Kaasmarkt en omstreken te controleren, maar was als Secretaris-generaal van Justitie bedenker van ‘de wet Mulder’. Na 1990 werd de afhandeling van overtredingen door hem overgeheveld naar het administratief recht. Een overtreding is een gedraging, de verdachte is betrokkene en de boete een sanctie. Maar hoe het ook genoemd wordt, wie fietst, scootert, brommert of de auto parkeert in het voetgangersgebied is de klos.

Als de politie een gedraging constateert, wordt een aankondiging van beschikking uitgeschreven. Deze gaat vervolgens naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en binnen vier maanden ligt een verzoek tot betaling bij betrokkene op de deurmat. Gewoon je verlies nemen en betalen is veruit het makkelijkst, maar wie het er niet mee eens is, en dat komt nog wel eens voor in Purmerend, kan in beroep gaan bij de Officier van Justitie. Het eerste beroep is gratis. Binnen dertig dagen na de beslissing van de Officier van Justitie is beroep mogelijk bij de kantonrechter. Wordt geen beroep ingesteld, is de beschikking na dertig dagen onherroepelijk.

Aanmaning
Als er niet op tijd wordt betaald, volgt de eerste aanmaning van het CJIB. Deze bestaat uit het sanctiebedrag, vermeerderd met een verhoging van 25%. Betrokkene heeft dertig dagen de tijd om te betalen. Daarna volgt een tweede aanmaning die bestaat uit het dan openstaande bedrag, vermeerderd met een verhoging van 50%. Als binnen dertig dagen nog niet wordt betaald, wordt de Officier van Justitie in kennis gesteld en als ook dit niets oplevert gaat deze over op dwang (in beslagname van goederen).

Dwang
Bij een dwangbevel kan tot zeven dagen na inbeslagname in verzet worden gegaan voordat goederen worden verkocht, maar voordat de kantonrechter het verzet in behandeling neemt, dient griffierecht (rond € 55,-) te worden betaald. Binnen 14 dagen na de beslissing van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof, maar dat wordt alleen in behandeling genomen als alle openstaande bedragen zijn voldaan. Als er nog een boete openstaat, kan de Officier van Justitie gedurende drie jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden, gemachtigd worden om dwang toe te passen.

Gijzeling
Voor het toepassen van gijzeling moet de Officier van Justitie een vordering instellen bij de kantonrechter. Betrokkene wordt opgeroepen om door de kantonrechter te worden gehoord. Tegen de beslissing van de Kantonrechter kan geen beroep worden aangetekend en het toepassen van de dwang heft de verplichting tot betaling van de sanctie niet op. Als dwangmaatregelen niet direct kunnen worden toegepast (betrokkene is bijvoorbeeld onvindbaar), komt deze in het opsporingsregister te staan.

Opsporingsregister
Ook heeft de politie nog een aantal mogelijkheden om zekerheid te krijgen dat de sanctie wordt betaald. Deze mogelijkheden zijn er alleen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden zoals: de bestuurder heeft een gedraging gepleegd en heeft geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland (buitenlanders en daklozen), de bestuurder heeft een gedraging gepleegd en staat in het opsporingsregister voor een andere zaak. In deze gevallen mag de politie directe betaling van de openstaande en nieuwe sancties vorderen. Over de laatste sanctie is dan weer beroep mogelijk. Het CJIB wordt bij betaling door de politie in kennis gesteld en betrokkene wordt uit het opsporingsregister verwijderd.

Moraal van het verhaal: Niet fietsen, scooteren, brommen of parkeren in het voetgangersgebied kan een hoop ellende besparen.

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *