Agenda wijkkerngroepvergadering van 4 september 2013

29/08/2013

De vergaderingen van de wijkkerngroep zijn openbaar en toegangkelijk voor iedere bewoner van de Weidevenne. Als u een vergadering wilt bijwonen dan een mail naar de voorzitter fonsspaaij@upcmail.nl

Agenda

Geachte Dames/Heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de kerngroep vergadering. De vergadering is woensdag 4 september 2013 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

1.  Opening en vaststellen agenda

2.  Mededelingen.

3.  Ingekomen stukken/uitgaande stukken

4.  Notulen en aktielijst van 26 juni 2013

5.  Heel Europa                                                                                  Marja van Daalen

6.  Voortgang Melkwegtunnel

7.  Onderhoudsplan 2014            Wordt digitaal nagezonden indien op tijd binnen

8. Projectgroep Zuidland / Wijkplein

9.  Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep

10.Rondvraag

11. Volgende vergadering woensdag 16 oktober 2013

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje naar Fons Spaaij.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

2 comments

  1. Willem schreef:

    Ik mis de notulen van 26 juni op de site?

    1. Redactie schreef:

      De notulen worden wat later geplaatst dan gewoonlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *