Agenda wijkkerngroepvergadering van 15 mei 2013

07/05/2013

De vergaderingen van de wijkkerngroep zijn openbaar en toegankelijk voor iedere bewoner van Weidevenne. Als u een vergadering wilt bijwonen stuur dan een mail naar de voorzitter gerardschotsman@upcmail.nl

Agenda

 

Geachte Dames/Heren,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de kerngroep vergadering.

De vergadering is woensdag 15 mei 2013 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

 

1.     Opening en vaststellen agenda

2.     Mededelingen.

3.     Ingekomen stukken/uitgaande stukken

4.     Notulen en aktielijst van 3 april 2013

5.     Enquête Bewoners hebben inspraak

6.     Overleg College B & W op 25 juni 2013

7.     Digitale wijkkrant

8.     Projectgroep Zuidland / Wijkplein

9.     Voortgang redactie, projecten en stedelijke kerngroep

10.   Rondvraag

11.    Volgende vergadering woensdag 26 juni 2013

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje naar Gerard Schotsman.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *