Agenda wijkkerngroepvergadering 27 augustus 2014

19/08/2014

De vergaderingen van de wijkkerngroep zijn openbaar en toegankelijk voor iedere bewoner van de Weidevenne. Wilt u een vergadering bijwonen dan even een berichtje naar de voorzitter gerardschotsman@upcmail.nl

Agenda

Geachte Dames/Heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de kerngroep vergadering.

De vergadering is woensdag  27 augustus  2014 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

  

 1.   Opening en vaststellen agenda
 2.   Mededelingen.
 3.   Ingekomen stukken/uitgaande stukken
 4.   Notulen en aktielijst van 2 juli 2014
 5.   Verkeersmeting Amazonelaan
 6.   Jaarverslag kerngroep 2013
 7.   Herinrichting/opening tuin Brede school de Weide
 8.   Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne
 9.   Voortgang redactie
 10.   Voortgang Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep
 11.   Rondvraag
 12.   Volgende vergadering woensdag  22 oktober 2014

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje naar de voorzitter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *