Agenda wijkkerngroep Weidevenne 22 Oktober 2014

15/10/2014

De vergaderingen van de wijkkerngroep Weidevenne zijn openbaar en toegankelijk voor iedere bewoner van de Weidevenne. Wilt u een vergadering bijwonen dan even een berichtje naar de voorzitter gerardschotsman@upcmail.nl

 

 

Agenda

 

Geachte Dames/Heren,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de kerngroep vergadering.

De vergadering is woensdag 22 oktober 2014 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

 

 

1.   Opening en vaststellen agenda

2.   Mededelingen.

3.   Ingekomen stukken/uitgaande stukken

4.   Notulen en aktielijst van 27 augustus 2014

5.   Verkeersmeting Amazonelaan

6.   Wijziging eindejaar bijeenkomst kerngroep

7.   Officiële opening tuin Brede school de Weide

8.   Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne

9.    Voortgang redactie

10.  Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep

11.   Rondvraag

12.  Volgende vergadering woensdag 3 december 2014

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje naar de voorzitter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *