Agenda wijkkerngroep vergadering van 3 december 2014

25/11/2014

De vergaderingen van de kerngroep zijn openbaar en toegankelijk voor iedere bewoner van de Weidevenne. Wilt u een vergadering bijwonen dan even een berichtje naar de voorzitter gerardschotsman@upcmail.nl

Agenda

Geachte Dames/Heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de kerngroep vergadering.

De vergadering is woensdag 3 december 2014 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

 

 1.  Opening en vaststellen agenda
 2.  Mededelingen
 3.  Ingekomen stukken/uitgaande stukken
 4.  Notulen en aktielijst van 22 oktober 2014
 5.  Snelheidsmeting Amazonelaan
 6.  Voorstel vergaderdata 2015
 7.  Presentatie digitaal onderhoudsplan.              Jeroen Otten /Wilco van Schie
 8.  Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne
 9.  Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep
 10.  Rondvraag
 11.  Volgende vergadering woensdag

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje naar de voorzitter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *