Agenda wijkkerngroep vergadering van 27 mei 2015

21/05/2015

De vergaderingen van de kerngroep zijn openbaar en toegankelijk voor iedere bewoner van de Weidevenne. Wilt u een vergadering bijwonen dan even een berichtje naar de voorzitter gerardschotsman@upcmail.nl

 

Agenda

Geachte Dames / Heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Kerngroep vergadering.

De vergadering is op woensdag 27 mei 2015 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

Opening en vaststellen agenda

  1. Mededelingen
  2. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
  3. Notulen en actielijst van 15 april 2015
  4. Voortgang adoptie en inrichting rotonde.
  5. Aanvraag uit wijkbudget voor huur lokatie
  6. Behoudt plantenbakken
  7. Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep
  8. Rondvraag
  9. Volgende vergadering woensdag 8 juli 2015

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje aan      Gerard Schotsman.   Tel. 06 55528805   Mail: gerardschotsman@upcmail.nl

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *