Agenda wijkkerngroep vergadering van 2 september 2015

27/08/2015

De vergaderingen van de kerngroep zijn openbaar en toegankelijk voor iedere bewoner van Weidevenne. Wilt u een vergadering bijwonen dan even een berichtje naar de voorzitter: gerardschotsman@upcmail.nl

 

Agenda

 

Geachte Dames / Heren,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Kerngroep vergadering.

De vergadering is op woensdag  2 september 2015 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

 

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen.
  3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
  4. Notulen en actielijst van 8 juli 2015
  5. Voortgang adoptie en inrichting rotonde.
  6. Creatieve activiteiten 3e lamel Zuidland
  7. Ontwikkeling adoptie plantenbak
  8. Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep
  9. Rondvraag
  10. Volgende vergadering woensdag 14 oktober 2015

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje aan Gerard Schotsman.   Tel. 06 55528805   Mail: gerardschotsman@upcmail.nl

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *