Agenda vergadering Kerngroep Weidevenne van 25 mei 2011

16/05/2011

Hieronder staat de agenda voor de kerngroepvergadering van de Kerngroep Weidevenne. De vergadering is woensdag 25 mei 2011 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de vergaderruimte van Zuidland. Abel Tasmanplein 3.

De vergadering is openbaar maar niet-kerngroepleden wordt verzocht zich van te voren aan te melden bij de voorzitter Gerard Schotsman, e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com onder vermelding van kerngroepvergadering en naam, adres, telefoonnummer.

Agenda

 1.   Opening en vaststellen agenda      
 2.   Mededelingen
 3.   Ingekomen stukken/uitgaande stukken 
 4.   Notulen en actielijst van 13 april 2011 
 5.   Ontmoetingsonderzoek Weidevenne  
 6.   Mozaïek bank  
 7.   Speelveld Siërra Madrestraat  
 8.   Website de Weidevenner/ Kernwerk   
 9.   Evaluatie  honondenbeleid 
 10.  Voortgang redactie, projecten en stedelijke kerngroep 
 11.   Rondvraag   
 12.   Volgende vergadering woensdag  6 juli 2011 
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *