Agenda van de wijkkerngroepvergadering van 2 juli 2014

24/06/2014

De vergaderingen van de wijkkerngroep zijn openbaar en toegangkelijk voor iedere bewoner van de Weidevenne. Wilt u een vergadering bijwonen dan even een berichtje naar de voorzitter gerardschotsman@upcmail.nl

Agenda

Geachte Dames/Heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de kerngroep vergadering.

De vergadering is woensdag  2 juli  2014 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

 

1.    Opening en vaststellen agenda

2.    Mededelingen.

3.    Ingekomen stukken/uitgaande stukken

4.    Notulen en aktielijst van 21 mei 2014

5.    Verkeersveiligheid Amazonelaan

6.    Herinrichting tuin Brede school de Weide

7.     Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne

8.    Gemeentelijk internetpanel over wijkkrant

9.    Voortgang website kernwerkweidevenner.nl

10.  Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep

11.   Rondvraag

12.  Volgende vergadering woensdag  10 september 2014

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje naar Gerard Schotsman.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

1 comment

  1. aat jansen schreef:

    als ik met mijn auto uit het purmerland kom en rechts af wil slaan de zabemzilaan op , dan wordt mijn uitzicht behoorlijk belemmerd door de beplanting op de zambezilaan,zou het niet kort kunnen worden gesnoeid??

    waarom hebben we bij de schoolzone’s geen zebrapaden?? deze geven de voetganger de bescherming die deze nodig heeft om over te steken,nu is het zo dat de voetgangers denken dat ze voorrang hebben maar dat is helaas onterecht

    op amazonelaan hebben we ter hoogte van de schoolzone’s alleen een bord 30km maar dit is een advies en niet zoals op zambezilaan een maximum snelheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *